Matusetoetus

Matusetoetust hakatakse maksma alates veebruarikuu teisest poolest. Toetust makstakse inimesele, kes korraldab matust isikule, kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Tallinna linn ja kes surid alates 1. jaanuarist 2018. Toetust saab taotleda kolme kuu jooksul.

Matusetoetuse vormikohane taotlus esitatakse pärast surma regisreerimist surnu rahvastikuregistrisse kantud viimase elukoha järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale või Tallinna Perekonnaseisuametile koos surma registreerimisega.