Mittetulundustegevuse toetamine elamumajandusvaldkonnas

1. Vali taotlemise liik:

Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

Tutvu ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.

Isikutuvastus

Sisse saad logida ainult ID kaardi abil.

Tulemus

Tallinna Linnavaraameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise. Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.

Tutvu toetuse saamise tingimustega ning taotlusele esitatavate nõuetega. Täida toetuse taotluse, projekti kirjelduse ja projekti eelarve vormid, mille leiad siit.

Isikutuvastus

Taotlus ja selle lisad tuleb digiallkirjastada.

Kuhu avaldus esitada

Saada aadressil linnavaraamet@tallinnlv.ee

Tulemus

  • Tallinna Linnavaraameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse ameti veebilehel.

Tallinna Linnavaraamet
Kontaktandmed
Ametnik: Mari Ermann
Aadress: Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404343
E-post: mari.ermann@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)

  1. Tutvu toetuse saamise tingimustega ning taotlusele esitatavate nõuetega. Täida toetuse taotluse, projekti kirjelduse ja projekti eelarve vormid, mille leiad siit.
  2. Tule kohale aadressil Vabaduse väljak 10, IV korrus.

Kuhu avaldus esitada

Esita taotlus koos nõutud lisadokumentidega sekretariaati, aadressil Vabaduse väljak 10, IV korrus.

Tulemus

Tallinna Linnavaraameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse ameti veebilehel.

Tallinna Linnavaraamet
Kontaktandmed
Ametnik: Mari Ermann
Aadress: Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404343
E-post: mari.ermann@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)

Tutvu toetuse saamise tingimustega ning taotlusele esitatavate nõuetega. Täida toetuse taotluse, projekti kirjelduse ja projekti eelarve vormid, mille leiad siit.

Kuhu avaldus esitada

Saada koos nõutud lisadega Tallinna Linnavaraametile, aadressil Vabaduse väljak 10, Tallinn 10146.

Tulemus

Tallinna Linnavaraameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse ameti veebilehel.