Mittetulundustegevuse toetamine ettevõtluse valdkonnas

Tallinna linna eelarvelistest vahenditest toetuste andmine ettevõtlusega seotud mittetulundustegevuseks juriidilistele isikutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja Tallinna elanikele.
Taotlusvoorude tähtajad on 2017. aastal järgnevad: 16. jaanuar, 27. märts, 28. august.
Info täiendavate lisakriteeriumite kohta

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega http://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/Mittetulundustegevuse-toetamine-ettevotluse-valdkonnas.

Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

Tutvu ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.

Isikutuvastus

Sisse saad logida ainult ID kaardi abil.

Tulemus

Ettevõtlusamet kontrollib kümne tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja antakse kuni 14 päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, lõpetatakse toetuse andmise menetlus.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Tee järelepärimine.

Tallinna Ettevõtlusamet
Kontaktandmed
Ametnik: Jaanus Vahesalu
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404425
E-post: jaanus.vahesalu@tallinnlv.ee
Kommentaar:

Ettevõtete ja ülikoolide rahvusvahelistumist toetavad tegevused