Mittetulundustegevuse toetamine keskkonnakaitse valdkonnas

Keskkonnaprojektide rahastamine toimub keskkonnavaldkonnas Tallinna Keskkonnaameti juhataja käskkirjaga kehtestatud kriteeriumi alusel ja taotluse põhiselt. Taotluse rahastamise otsuse teeb Tallinna Linnavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon.

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

Tutvu ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.

Isikutuvastus

Sisse saad logida ainult ID kaardi abil.

Tulemus

  • Tallinna Keskkonnaameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebiehel.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

Tallinna Keskkonnaamet
Kontaktandmed
Ametnik: Monika Jasson
Aadress: Harju tn 13
Telefon: 6164077
E-post: monika.jasson@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)

Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega.Täida vorm, mille blanketi leiad siit.Projekti lõppedes tuleb esitada aruanne. Aruande vormi leiad siit.

Isikutuvastus

Digiallkirjasta.

Kuhu avaldus esitada

Saada aadressil kekkonnaamet@tallinn.ee

Tulemus

Informatsioon esitatud taotluste, nende rahuldamise või tagasilükkamise kohta avaldatakse veebilehel.

Tallinna Keskkonnaamet
Kontaktandmed
Ametnik: Monika Jasson
Aadress: Harju tn 13
Telefon: 6164077
E-post: monika.jasson@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)

Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega.Täida vorm, mille blanketi leiad siit.Projekti lõppedes tuleb esitada aruanne. Aruande vormi leiad siit.

Kuhu avaldus esitada

Tule kohale Tallinna Keskkonnaametisse ja esita taotlus koos nõutud lisadega valvelauda.

Tulemus

Informatsioon esitatud taotluste, nende rahuldamise või tagasilükkamise kohta avaldatakse veebilehel.

Tallinna Keskkonnaamet
Kontaktandmed
Ametnik: Monika Jasson
Aadress: Harju tn 13
Telefon: 6164077
E-post: monika.jasson@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)

Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Täida vorm, mille blanketi leiad siit.Projekti lõppedes tuleb esitada aruanne. Aruande vormi leiad siit.

Kuhu avaldus esitada

Saada koos nõutud lisadega aadressil Harju 13, 10130 Tallinn, Tallinna Keskkonnaamet

Tulemus

Informatsioon esitatud taotluste, nende rahuldamise või tagasilükkamise kohta avaldatakse veebilehel.

Tallinna Keskkonnaamet
Kontaktandmed
Ametnik: Monika Jasson
Aadress: Harju tn 13
Telefon: 6164077
E-post: monika.jasson@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)