Mittetulundustegevuse toetamine kultuurivaldkonnas

Täiendav tähtaeg!

2016. a mittetulundustegevuse toetuse taotlemiseks kultuurivaldkonnas on kinnitatud lisatähtaeg:

 • projektitegevusteks alates 22. novembrist esitatakse taotlus hiljemalt 22. novembriks.

 

Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise ajakava 2016. aastal:

 • projektitegevusteks alates 1. veebruarist esitatakse taotlus 15. detsembriks 2015;
 • projektitegevusteks alates 1. aprillist esitatakse taotlus hiljemalt 15. veebruariks;
 • laulu- ja tantsupeoprotsessis osaleva kollektiivi toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar (toetusi antakse üks kord aastas);
 • projektitegevusteks alates 1. juulist esitatakse taotlus hiljemalt 15. maiks;
 • projektitegevusteks alates 1. oktoobrist esitatakse taotlus hiljemalt 15. augustiks.

 

1. Toetuste andmist reguleerib Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused - palun tutvuge 2016. aastaks kehtestatud linna üldiste lisatingimustega (LISA_1) ja kultuurivaldkonna lisatingimustega (LISA_6)!

2.Taotlus esitatakse üldjuhul iseteeninduskeskkonnas. Iseteeninduskeskkonna kasutajatoe telefon 640 4195.

3.Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

4.Mõisted:

 • omafinantseeringu määr saadakse omafinantseeringu jagamisel projekti kogukuludega
 • kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks
 • omafinantseering on projekti kulude katteks panustatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud tulu, projekti tegevuse käigus teenitud tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti

 

1. Vali taotlemise liik:

Taotlemine

Isikutuvastus

 • Logi sisse ID kaardi abil.

Tulemus

 • Ameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
 • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
 • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse ametile aruanne koos nõutud lisadega.
 • Eraldatud toetuste loetelu leiate siit.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

Tallinna Kultuuriamet
Kontaktandmed
Ametnik: Kirsi Ansper
Aadress: Vabaduse väljak 10a
Telefon: 6457323
E-post: kirsi.ansper@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)
Nõustamine väljaspool vastuvõtuaegu tuleb eelnevalt kokku leppida

Taotlemine
Täida taotlus koos nõutud lisadega:

Isikutuvastus

Digiallkirjasta.

Kuhu avaldus esitada

Saada aadressil mittetulundustegevus.kva@tallinnlv.ee

Tulemus

 • Ameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
 • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
 • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse ametile aruanne koos nõutud lisadega.
 • Eraldatud toetuste loetelu leiate siit.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

Tallinna Kultuuriamet
Kontaktandmed
Ametnik: Kirsi Ansper
Aadress: Vabaduse väljak 10a
Telefon: 6457323
E-post: kirsi.ansper@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)
Nõustamine väljaspool vastuvõtuaegu tuleb eelnevalt kokku leppida

Taotlemine
Täida taotlus koos nõutud lisadega, mille vormid leiad siit:

Kuhu avaldus esitada

Esita taotlus koos lisadega klienditeenindajale.

Tulemus

 • Ameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
 • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
 • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse ametile aruanne koos nõutud lisadega.
 • Eraldatud toetuste loetelu leiate siit.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

Tallinna Kultuuriamet
Kontaktandmed
Ametnik: Kirsi Ansper
Aadress: Vabaduse väljak 10a
Telefon: 6457323
E-post: kirsi.ansper@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)
Nõustamine väljaspool vastuvõtuaegu tuleb eelnevalt kokku leppida

Tutvu mittetulundustegevuse toetuse andmise korraga, mille leiad aadressilt: Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused - palun tutvuge linna üldiste lisatingimustega (LISA_1) ja kultuurivaldkonna lisatingimustega (LISA_6).

 • Taotlemine

Täida taotlus koos nõutud lisadega, mille vormid on siin:

Kuhu avaldus esitada

Saada allkirjastatud avaldus koos nõutud lisadega aadressil:
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Kultuuriosakond
Vabaduse väljak 10a
10146 Tallinn

Tulemus

 • Ameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
 • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
 • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse ametile aruanne koos nõutud lisadega.
 • Eraldatud toetuste loetelu leiate siit.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

Tallinna Kultuuriamet
Kontaktandmed
Ametnik: Kirsi Ansper
Aadress: Vabaduse väljak 10a
Telefon: 6457323
E-post: kirsi.ansper@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)
Nõustamine väljaspool vastuvõtuaegu tuleb eelnevalt kokku leppida