PealehtTeenused › Kultuur

Mittetulundustegevuse toetamine kultuurivaldkonnas

Est Rus Eng

Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise ajakava 2014. aastal:

  • projektitegevusteks alates 1. veebruarist esitatakse taotlus 15. detsembriks 2013;
  • projektitegevusteks alates 1. aprillist esitatakse taotlus 15. veebruariks;
  • laulu- ja tantsupeoprotsessis osaleva kollektiivi toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 15. veebruar (toetusi antakse üks kord aastas);
  • projektitegevusteks alates 1. juulist esitatakse taotlus 15. maiks;
  • projektitegevusteks alates 1. oktoobrist esitatakse taotlus 15. augustiks.

 

1. Toetuste andmist reguleerib Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused - palun tutvuge linna üldiste lisatingimustega (LISA_1) ja kultuurivaldkonna lisatingimustega (LISA_6)!

2.Taotlus esitatakse üldjuhul iseteeninduskeskkonnas. Iseteeninduskeskkonna kasutajatoe telefon 640 4195.

3.Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

4.Mõisted:

  • omafinantseeringu määr saadakse omafinantseeringu jagamisel projekti kogukuludega
  • kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks
  • omafinantseering on projekti kulude katteks panustatud toetuse saaja põhitegevustest teenitud tulu, projekti tegevuse käigus teenitud tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti

 

OsutajadOsutajad   OsutamiskohadOsutamiskohad

 Vastutav isik  ?

 Õigusaktid ?

Komisjoni koosseis ?

Eraldatud toetused ?