Mittetulundustegevuse toetamine sotsiaalhoolekande valdkonnas

1. Vali taotlemise liik:

Taotluse vormi, projekti kirjelduse ja eelarve täitmiseks ning esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.
Tutvu ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.

Isikutuvastus

Sisse saad logida ainult ID kaardi abil.

Tulemus

Ameti juhataja otsustab käskkirjaga komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
Positiivse otsuse korral sõlmitakse Taotlejaga mittetulundustegevuse toetuse leping, mittetoetamise korral saadetakse Taotlejale vastavasisuline ametlik teade.
Mittetulundustegevuse toetuse lepingus sätestatud tähtajaks aruande täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.
Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti käskkirjaga mittenõustumisel saab Taotleja esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil ta käskkirjast teada sai või oleks pidanud teada saama, vaide linnavalitsusele. Kui vaidemenetluse tulemus ei rahulda Taotlejat, on tal õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Kontaktandmed
Aadress: Paldiski mnt 48a
Telefon: 6457440
E-post: sotsiaal@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 16:00)

Täida:
Taotluse vorm

Isikutuvastus

Digiallkirjasta, juhendi leiad siit.

Kuhu avaldus esitada

Saada aadressil astrid.kase@tallinnlv.ee

Tulemus

Ameti juhataja otsustab käskkirjaga komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
Positiivse otsuse korral sõlmitakse Taotlejaga mittetulundustegevuse toetuse leping, mittetoetamise korral saadetakse Taotlejale vastavasisuline ametlik teade.

Mittetulundustegevuse toetuse lepingus sätestatud tähtajaks esitab Toetuse saaja vormikohase tegevusaruande ja vormikohase kuluaruande.
Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti käskkirjaga mittenõustumisel saab Taotleja esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil ta käskkirjast teada sai või oleks pidanud teada saama, vaide linnavalitsusele. Kui vaidemenetluse tulemus ei rahulda Taotlejat, on tal õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Kontaktandmed
Aadress: Paldiski mnt 48a
Telefon: 6457440
E-post: sotsiaal@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 16:00)

Täida:
Taotluse vorm
LISA 1 Projekti kirjeldus
LISA 2 Projekti eelarve

Kuhu avaldus esitada

Saada vormikohane taotlus koos lisadega õigeks tähtajaks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile aadressil Paldiski mnt 48a, 10614 Tallinn.

Tulemus

Ameti juhataja otsustab käskkirjaga komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
Positiivse otsuse korral sõlmitakse Taotlejaga mittetulundustegevuse toetuse leping, mittetoetamise korral saadetakse Taotlejale vastavasisuline ametlik teade.
Mittetulundustegevuse toetuse lepingus sätestatud tähtajaks esitab Toetuse saaja vormikohase tegevusaruande ja vormikohase kuluaruande.
Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti käskkirjaga mittenõustumisel saab Taotleja esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil ta käskkirjast teada sai või oleks pidanud teada saama, vaide linnavalitsusele. Kui vaidemenetluse tulemus ei rahulda Taotlejat, on tal õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Kontaktandmed
Aadress: Paldiski mnt 48a
Telefon: 6457440
E-post: sotsiaal@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 16:00)