Mittetulundustegevuse toetamine turvalisusvaldkonnas

Süüteoennetuse teemadega seotud projektide esitamise tähtajad 2017. aastal on 1.märts, 1.mai ja 1.september.

Loe edasiKuva vähem

Toetuste andmist reguleerivad Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord ja 2017. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused - palun tutvuge linna üldiste lisatingimustega (LISA 1) ja süüteoennetuse valdkondlike lisatingimustega (LISA 7).

Kui toetust taotletakse ühe projekti raames mitmest linna asutusest, siis esitatakse taotlus vaid ühele asutusele ning loetletakse taotluses teised linna asutused koos taotletavate summadega.

Mõisted: - kaasfinantseering on teistelt isikutelt (v.a linna asutus) saadud toetus, annetus, muu tulu või rahaliselt mõõdetav panus projekti kulude katteks, samuti projekti raames kogutud osalustasud ja piletimüügi tulu - omafinantseering on toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti Tutvu iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga (PDF, 49.17 kB) Tutvu projekti kirjutamise juhendmaterjaliga(117.94 kB)

1. Vali taotlemise liik:

Taotluse esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.
Esita taotlus, projekti kirjeldus ja eelerve.

Isikutuvastus

Sisse saad logida ainult ID kaardi abil.

Tulemus

Tallinna Linnakantselei spetsialist kontrollib kümne tööpäeva jooksul dokumentide vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja antakse kuni 14-päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Menetlus lõpetatakse kui puudused jäävad alles. Korras taotlus suunatakse vastavasse komisjoni.

Linnasekretär otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise. Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel. Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta. Hiljemalt 30. päeval pärast projekti lõppemist esitatakse toetuse andjale tegevusaruanne ja kuluaruanne.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Kui on küsimusi või tulemus ei rahulda, siis tee järelepärimine komisjoni sekretärile Anneli Arrasele e-posti aadressil anneli.arras@tallinnlv.ee või helista telefonil 640 4719.

Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Küsimuste korral helista telefonil 640 4719, või kirjuta anneli.arras@tallinnlv.ee

Isikutuvastus

Digiallkirjasta, juhendi leiad siit.

Kuhu avaldus esitada

Saada aadressil anneli.arras@tallinnlv.ee

Tulemus

Tallinna Linnakantselei spetsialist kontrollib kümne tööpäeva jooksul dokumentide vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja antakse kuni 14-päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Menetlus lõpetatakse kui puudused jäävad alles. Korras taotlus suunatakse vastavasse komisjoni.

Linnasekretär otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise. Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel. Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta. Hiljemalt 30. päeval pärast projekti lõppemist esitatakse toetuse andjale tegevusaruanne ja kuluaruanne.

Tallinna Linnakantselei
Kontaktandmed
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 640 4719
E-post: anneli.arras@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 14:00)

Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega:https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125106&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkpPööra tähelepanu üldistele ja turvalisuse valdkonna lisatingimustele, kontrolli oma andmeid äri- ja maksuameti registris. Valeandmete ja võlgade korral taotlus komisjoni ette ei jõua.

Kuhu avaldus esitada

Kui vajad lisaselgitusi toetuse taotlemiseks, siis lepi aeg eelnevalt kokku telefoni teel 640 4719, Anneli Arras, ja tule kohale Vabaduse väljak 7 IV korrus ruum 416.

Tulemus

Tallinna Linnakantselei spetsialist kontrollib kümne tööpäeva jooksul dokumentide vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja antakse kuni 14-päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Menetlus lõpetatakse kui puudused jäävad alles. Korras taotlus suunatakse vastavasse komisjoni.

Linnasekretär otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise. Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel. Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta. Hiljemalt 30. päeval pärast projekti lõppemist esitatakse toetuse andjale tegevusaruanne ja kuluaruanne.

Tallinna Linnakantselei
Kontaktandmed
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 640 4719
E-post: anneli.arras@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 14:00)

Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega:https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125106&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp Pööra tähelepanu üldistele ja turvalisuse valdkonna lisatingimustele, kontrolli oma andmeid äri- ja maksuameti registris. Valeandmete ja võlgade korral taotlus komisjoni ette ei jõua.

Kuhu avaldus esitada

Saada taotlus koos nõutud lisadega aadressil Anneli Arras Vabaduse väljak 7 Tallinn 15199, Tallinna Linnakantselei. Sinu kontaktaadressile saadetakse teade, vajadusel küsitakse lisadokumente. Taotlemist tuleks alustada piisava ajavaruga, et kõik nõutavad andmed jõuaksid kontrollituna süüteoennetuse komisjoni koosolekule.

Tulemus

Tallinna Linnakantselei spetsialist kontrollib kümne tööpäeva jooksul dokumentide vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja antakse kuni 14-päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Menetlus lõpetatakse kui puudused jäävad alles. Korras taotlus suunatakse vastavasse komisjoni.

Linnasekretär otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise. Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel. Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta. Hiljemalt 30. päeval pärast projekti lõppemist esitatakse toetuse andjale tegevusaruanne ja kuluaruanne.