Mittetulundustegevuse toetamine turvalisusvaldkonnas

Taotlus esitatakse üldjuhul iseteeninduskeskkonnas.Toetuste andmist reguleerib  Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord, üldised lisatingimused ja turvalisuse lisatingimused, vt õigusaktid. Alates 2014 kehtivad uued taotluse, eelarve, lepingu ja aruannete vormid, mis on paigutatud iseteeninduskeskkonda.    

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega:https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125106&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp 
Pööra tähelepanu üldistele ja turvalisuse valdkonna lisatingimustele, kontrolli oma andmeid äri- ja maksuameti registris. Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

Tutvu ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.

Isikutuvastus

Sisse saad logida ainult ID kaardi abil.

Tulemus

  • Linnasekretär otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Taotlejaga sõlmitakse mittetulundustegevuseks antud toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
  • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse ametiasutusele vormikohased aruanded.
  • Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Küsimuste korral helista telefonil 640 4719, või kirjuta anneli.arras@tallinnlv.ee

Isikutuvastus

Digiallkirjasta, juhendi leiad siit.

Kuhu avaldus esitada

Saada aadressil anneli.arras@tallinnlv.ee

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Sinu kontaktaadressile saadetakse teade, vajadusel küsitakse lisadokumente.Taotlemist tuleks alustada piisava ajavaruga, et kõik nõutavad andmed jõuaksid kontrollituna süüteoennetuse komisjoni koosolekule.

Tulemus

Toetuste läbivaatamise komisjoni otsusest teavitatakse taotlejat e-posti teel ning positiivse otsuse korral sõlmitakse vastavasisuline leping. 

Tallinna Linnakantselei
Kontaktandmed
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 640 4719
E-post: anneli.arras@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 14:00)

Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega:https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125106&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkpPööra tähelepanu üldistele ja turvalisuse valdkonna lisatingimustele, kontrolli oma andmeid äri- ja maksuameti registris. Valeandmete ja võlgade korral taotlus komisjoni ette ei jõua.

Kuhu avaldus esitada

Kui vajad lisaselgitusi toetuse taotlemiseks, siis lepi aeg eelnevalt kokku telefoni teel 640 4719, Anneli Arras,  ja tule kohale Vabaduse väljak 7 IV korrus ruum 416.

Tulemus


Toetuste läbivaatamise komisjoni otsusest teavitatakse taotlejat ning positiivse otsuse korral sõlmitakse vastavasisuline leping. 

Tallinna Linnakantselei
Kontaktandmed
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 640 4719
E-post: anneli.arras@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 14:00)

Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega:https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125106&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp Pööra tähelepanu üldistele ja turvalisuse valdkonna lisatingimustele, kontrolli oma andmeid äri- ja maksuameti registris. Valeandmete ja võlgade korral taotlus komisjoni ette ei jõua.

Kuhu avaldus esitada

Saada taotlus koos nõutud lisadega aadressil Anneli Arras Vabaduse väljak 7 Tallinn 15199, Tallinna Linnakantselei.Sinu kontaktaadressile saadetakse teade, vajadusel küsitakse lisadokumente.Taotlemist tuleks alustada piisava ajavaruga, et kõik nõutavad andmed jõuaksid kontrollituna süüteoennetuse komisjoni koosolekule.

Tulemus

Toetuste läbivaatamise komisjoni otsusest teavitatakse taotlejat ning positiivse otsuse korral sõlmitakse vastavasisuline leping.