Noortelaagri toetus

Informatsioon 2017.a. noortelaagrite taotluste vastuvõtmise kohta avalikustatakse veebruari viimasel nädalal.

Teadmiseks: 18.01.2016 muudeti noorsootöö seadust, mis sätestab, et kohaliku omavalitsuse luba tuleb nüüd taotleda läbi Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS).

Projektlaagrite taotluste esitamisel ja andmete kuvamisel EHIS-s on laagri pidajatele abiks koostatud alljärgnev juhend, mida järgides on võimalik vajalikud andmed sisestada ning need taotluse läbivaatajale ja loa andjale menetlemiseks esitada.

Noorte projektlaagrite taotluse esitamiseks www.eesti.ee palume järgida juhendit, mis on leitav www.ehis.ee avalehel lingi Kasutusjuhendid alt. Otselink: Majandustegevusteate ja tegevusloa taotluse esitamine riigiportaalis www.eesti.ee. Esitatud taotlused vaatab läbi kohalik omavalitsus ning loa andmise korral teavitatakse sellest taotluse esitajat ja EHIS-s kuvatakse vastava omavalitsuse kinnitus loa olemasolu kohta projektlaagri läbiviimiseks.

Taotluse andmete sisestamisega seotud küsimuste korral võtke ühendust tugi@ehis.ee

Veel infot Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) kaudu tegevuslubade taotlemise kohta aadressil: https://www.entk.ee/noortelaagrikorraldajale

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Digiallkirjasta

Taotleja lisab taotlusele alljärgnevad dokumendid:
1) laagri vormikohane ajakava;
2) laagri vormikohane tegevuskava;
3) laagri vormikohane eelarve;
4) noorte püsilaagri puhul noorte püsilaagri tegevusloa koopia;
5) noorte projektlaagri puhul valla- või linnavalitsuse luba vastavalt noorsootöö seadusele noorte projektlaagri korraldamiseks oma haldusterritooriumil;
6) kui noorte projektlaagri luba ei ole väljastatud noorsootöö seaduse kohaselt, siis andmed projektlaagri tegevuseks vajalike ning tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavatele maa-ala, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta ning noorte projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud. Kui noorte projektlaager korraldatakse majutus- ja/või toitlustusteenust pakkuva ettevõtja juures, siis andmed ettevõtja tegevusala registreeringu kohta majandustegevuse registris;
7) laagri kasvatajate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;
8) kui laagris on rohkem kui üks rühm (15 noort), tuleb esitada laagri juhataja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia,
9) majutusteenuse pakkuja kinnituskiri projektlaagri korraldamise koha ja aja broneerimise ning noorte arvu kohta;
10) puudega noortele suunatud laagri puhul taotleja kinnituskiri sihtrühma kohta;
11) telklaagrite puhul koopia dokumendist, mis tõendab laagripaiga vastavust tervisekaitse- ja ohutusnõuetele;
12) taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri).

NB! Noortelaagri toetamise kord ja vormid on muutmisel

Tulemus

Noortelaagrite eraldamise toetuse komisjoni otsusest antakse taotlejale teada emaili või telefoni teel, mitte toetemisest kirja teel.
Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse ameti veebilehel.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kontaktandmed
Ametnik: Tiiu Kadak
Aadress: Suur-Ameerika tn 35
Telefon: 6147496
E-post: tiiu.kadak@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 16:00)
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kontaktandmed
Ametnik: Tiiu Kadak
Aadress: Suur-Ameerika tn 35
Telefon: 6147496
E-post: tiiu.kadak@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 16:00)
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kontaktandmed
Ametnik: Tiiu Kadak
Aadress: Suur-Ameerika tn 35
Telefon: 6147496
E-post: tiiu.kadak@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 16:00)