Noorteühingute toetus

NB! Informatsioon 2017. a noorteühingute taotluste kohta avalikustatakse veebruaris.
Noorteühingute majanduslikud toetuse andmise kord on muutmisel.

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Tutvu toetuse andmise korraga.Täida taotluse vorm (vormi ja lisad leiad "Vormid" alt).

NB! Noorteühingute toetamise kord ja vormid on muutmisel!

Isikutuvastus

Taotleja lisab taotlusele (LISA 1) alljärgnevad dokumendid:

  1. taotleja liikmete vormikohane nimekiri ja liikmete andmed (LISA 2);
  2. dokumendi koopia, mis tõendab taotleja omandi- või kasutusõigust taotluses nimetatud äriruumi suhtes;
  3. tegevuskava, milles nimetatakse taotleja jooksva ja järgmise aasta eesmärgid, tegevused ja oodatavad tulemused ning tegevuse ajakava;
  4. vajadusel - taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri).

Kuhu avaldus esitada

Saada taotlus digiallkirjastatult Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee

Tulemus

Teave toetuse andmise või andmisest keeldumise ja toetuse suuruse kohta avaldatakse kodulehel.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kontaktandmed
Ametnik: Tiiu Kadak
Aadress: Suur-Ameerika tn 35
Telefon: 6147496
E-post: tiiu.kadak@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 16:00)
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kontaktandmed
Ametnik: Tiiu Kadak
Aadress: Suur-Ameerika tn 35
Telefon: 6147496
E-post: tiiu.kadak@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 16:00)
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kontaktandmed
Ametnik: Tiiu Kadak
Aadress: Suur-Ameerika tn 35
Telefon: 6147496
E-post: tiiu.kadak@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 16:00)