Noorteühingute toetus

1. Vali taotlemise liik:

Tutvu toetuse andmise korraga.Täida taotluse vorm (vormi ja lisad leiad "Vormid" alt).

Isikutuvastus

Taotleja lisab taotlusele (LISA 1) alljärgnevad dokumendid:

  1. taotleja liikmete vormikohane nimekiri ja liikmete andmed (LISA 2);
  2. dokumendi koopia, mis tõendab taotleja omandi- või kasutusõigust taotluses nimetatud äriruumi suhtes;
  3. tegevuskava, milles nimetatakse taotleja jooksva ja järgmise aasta eesmärgid, tegevused ja oodatavad tulemused ning tegevuse ajakava;
  4. vajadusel - taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri).

Kuhu avaldus esitada

Saada taotlus digiallkirjastatult Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Taotlus loetakse esitatuks, kui taotleja on saanud elektroonilise teate dokumendi vastuvõtmise kohta.

Tulemus

Teave toetuse andmise või andmisest keeldumise ja toetuse suuruse kohta avaldatakse kodulehel.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kontaktandmed
Ametnik: Tiiu Kadak
Aadress: Suur-Ameerika tn 35
Telefon: 6147496
E-post: tiiu.kadak@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 16:00)

Tutvu toetuse andmise korraga.Täida taotluse vorm (vormi ja lisad leiad "Vormid" alt).

Isikutuvastus

Taotleja lisab taotlusele (LISA 1) alljärgnevad dokumendid:

  1. taotleja liikmete vormikohane nimekiri ja liikmete andmed (LISA 2);
  2. dokumendi koopia, mis tõendab taotleja omandi- või kasutusõigust taotluses nimetatud äriruumi suhtes;
  3. tegevuskava, milles nimetatakse taotleja jooksva ja järgmise aasta eesmärgid, tegevused ja oodatavad tulemused ning tegevuse ajakava;
  4. vajadusel - taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri).

Kuhu avaldus esitada

Saada taotlus koos nõutud lisadega Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Suur-Ameerika 35, 10122 TALLINN

Tulemus

Teave toetuse andmise või andmisest keeldumise ja toetuse suuruse kohta avaldatakse kodulehel.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kontaktandmed
Ametnik: Tiiu Kadak
Aadress: Suur-Ameerika tn 35
Telefon: 6147496
E-post: tiiu.kadak@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 16:00)