Tallinna noorteühingute toetuse taotlus

Avatud on taotlusvoor noorteühingutele Tallinnas, mille abil saavad ühingud katta oma organisatsiooni majandamiskulusid. Toetuse eesmärgiks on võimaldada Tallinna noorteühingute paremat töökorraldust ja soodustada noorteorganisatsiooni eesmärkide saavutamist. • Isikutuvastus

  Taotluse noorteühingute toetamiseks võetakse vastu 31.03.2018 (k.a).

  Taotlemise tingimused

  • Toetust saavad taotleda noorteühingud, kellel on vähemalt 60 füüsilisest isikust liiget.
  • Vähemalt 2/3 liikmetest peavad olema füüsilisest isikust noored vanuses 7–26 eluaastat.
  • Noorteühenduse põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine ja arendamine Tallinna haldusterritooriumil.

  Toetust eraldatakse noorteühingu majandamiskulude katteks (ühingu kasutuses oleva äriruumi üüri- või rendikulu ning selle kasutamisega seotud vee-, elektri- ja küttekulude hüvitamiseks).

  Taotlemine

  Noorteühenduste taotlus (hiljem ka lõpparuanne) tuleb esitada vaid Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu.

  Enne taotluse esitamist tutvuge ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.

  Koos taotlusega peab esitama ka taotlusvormil nõutud lisadokumendid. Lisadokumendid esitatakse samuti iseteeninduskeskkonnas (tuleb valida link „Lisa uus dokument“).

  Taotluse esitamiseks vajalikud dokumendid:

  Tulemus

  Teave toetuse andmise või andmisest keeldumise ja toetuse suuruse kohta avaldatakse kodulehel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 16:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad