Ohtlike ainete käitlemisest tulenevate ohtude vähendamine

Keskkonda ohustavatest tegevustest, ehitistest ning ohtlikest veostest lähtuva keskkonnaohu ennetamiseks vajalike meetmete väljatöötamine ja jääkreostuskolletele ning reostunud maa-aladele saneerimistingimuste seadmine.

Loe edasiKuva vähem

1. Vali nimekirjast sobiv teenuse osutaja:

Tallinna Keskkonnaamet