Perekonda toetavad teenused

Osutatavate teenuste eesmärk on taastada perekonna jõuvarusid, ennetada/ületada kriisiolukordi ja parandada suhteid perekonnas ning toetada vähekindlustatud perede toimetulekut. Teenuseid osutatakse isikutele, kelle elukohana rahvastikuregistrisse on kantud Tallinna linn ning kes vajavad abi perekondlikust olukorrast tulenevalt.

Loe edasiKuva vähem

Perede jõustamiseks rakendatakse erinevaid töövorme:

1. Toetusgrupid aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega (ATH) laste vanematele (SA Eesti Lastefond);

2. Toetusgrupid lahutavatele või lahutanud lapsevanematele (SA Eesti Lastefond);

3. Vanemlike oskuste arendamine sh teismeliste rasedate ja teismelisena lapsevanemaks saanute nõustamine (MTÜ Caritas Eesti);

4. Koolitus üksikisikutele "Minu suhe on minu kätes" (MTÜ Caritas Eesti);

5. Tallinna linna toimetulekuraskustes olevate perede lastele ranitsate komplekteerimine ja tasuta üleandmine (Punase Risti Tallinna Selts);

6. Päevakeskuse teenus riskiperede lastele (MTÜ Lastekeskus Tähetorn);

7. Vanemlike oskuste edendamine ja perenõustamine (EELK Perekeskus);

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Teenusele suunab üldiselt elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja. Osadele teenustele, võib isik pöörduda ka otse: 1. Toetusgrupid aktiivus- ja tähelepanuhäiretega (ATH) laste vanematele; 2. Toetusgrupid lahutavatele või lahutanud vanematele, 3. Psühholoogiline ja pastoraalnõustamine.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument ja suunamiskiri selle olemasolul.

Tulemus

Taastada perekonna jõuvarusid, ennetada/ületada kriisiolukordi ja parandada suhteid.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Teenuse osutamise kvaliteediga mittenõustumisel pöördu Harju maavanema poole.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus: