Planeeringute ja projektide kooskõlastamine

1. Vali taotlemise liik:

1. Esita kooskõlastamist vajav projekt koos vabas vormis avaldusega
2. Tule kohale aadressil Tallinna Transpordiamet, Vabaduse väljak 10A VI korrus - liikluskorralduslikud projektid või Tallinna Transpordiamet, Vabaduse väljak 10A VIII korrus - ühistranspordirajatistega seotud projektid

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita planeering või projekt vastava piirkonna spetsialistile.

Tulemus

Planeering või projekt kooskõlastatakse või isikut teavitatakse puudustest.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Kõrvalda puudused ja esita planeering või projekt uuesti läbivaatamiseks.

Tallinna Transpordiamet
Kontaktandmed
Ametnik: Talvo Rüütelmaa
Aadress: Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404999
E-post: talvo.ryytelmaa@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Põhja-Tallinn

empty   
Ametnik: Sergei Orehhov
Aadress: Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404667
E-post: sergei.orehhov@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Kristiine ja Nõmme linnaosa

empty   
Ametnik: Virko Noor
Aadress: Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404621
E-post: virko.noor@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Pirita ja Lasnamäe linnaosa

empty   
Ametnik: Inna Teras
Telefon: 6404313
E-post: inna.teras@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Detailplaneeringud

empty   
Ametnik: Paavo German
Aadress: Vabaduse väljak 10
Telefon: 6404310
E-post: paavo.german@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Kesklinn

empty   
Ametnik: Harri Aavik
Aadress: Vabaduse väljak 10
Telefon: 640 4318
E-post: harri.aavik@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Nõmme ja Mustamäe linnaosa

Vastuvõtuajad
E (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00)

Esita kooskõlastamist vajav projekt koos vabas vormis avaldusega.

Kuhu avaldus esitada

Saada koos nõutud lisadega aadressil:
Tallinna Transpordiamet
Vabaduse väljak 10A
10146 Tallinn

Avalduse registreerimine

Avaldus registreeritakse Tallinna Transpordiameti dokumendihalduse süsteemis, mida on võimalik jälgida Tallinna ametiasutuste dokumendiregistri vahendusel.

Tulemus

Projekt vaadatakse läbi ning saatjat teavitatakse läbivaatamise ja lahendamise tulemustest hiljemalt 30 päeva jooksul.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Helista numbril 640 4308 - tänavate ajutine sulgemine, liikluskorralduslikud projektid või 640 4618 - ühistranspordirajatistega seotud projektid.

Teenuse standard ?

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

 • Teenuse osutamise protsess:

  1. Kodanik või juriidilise isiku esindaja esitab kooskõlastamiseks planeeringu või projekti liiklusskeemi.
  2. Liikluskorralduse osakonna juhataja või peaspetsialist vaatab liiklusskeemi läbi ja teeb järgmise otsuse:
  a) Puuduste olemasolu korral jätab liiklusskeemi kooskõlastamata ja teeb ettepaneku muudatuste sisseviimiseks.
  b) Suunab planeeringu/projekti liikluskomisjoni.
  c) Kooskõlastab liiklusskeemi.