Praktikajuhendaja toetus

Praktikajuhendaja toetuse taotluste vastuvõtt on suletud 2016 aasta eelarves ette nähtud rahaliste vahendite lõppemise tõttu.
Toetuse andmise eesmärk on stimuleerida ülikoolide, rakenduskõrgkoolide, kutseõppeasutuste ja ettevõtete koostööd õppepraktikate kvaliteetseks korraldamiseks ja motiveerida ettevõtteid kasutama kogenud töötajaid õppurite juhendamisel.
Info konkursi kohta

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Tutvu tingimustega ja täida taotlus, mille leiad http://www.tallinn.ee/g3116s23423

Kuhu avaldus esitada

Taotlus (hiljem ka lõpparuanne) esitatakse Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu (iseteeninduskeskkonna kasutusjuhend). Taotlusega koos esitatakse taotlusvormil nõutud lisadokumendid.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Sinu kontaktaadressile saadetakse teade, mis kinnitab taotluse kohalejõudmist.

Tulemus

Hindamiskomisjon teeb tähtajaks laekunud nõuetekohaste taotluste kohta rahastamisotsused hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates konkursi lõpptähtajast. Tallinna Ettevõtlusamet informeerib toetuse taotlejaid finantseerimisotsusest kirjalikult ühe nädala jooksul arvates otsuse tegemisest.
Rahastamisotsuse saanud projektid lisatakse rahastatavate projektide nimekirja Tallinna ettevõtlusveebis http://www.tallinn.ee/ettevotjale/g3122s23439

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Taotlejal on õigus Tallinna Ettevõtlusameti juhataja käskkirja peale Tallinna Ettevõtlusameti kaudu (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) esitada vaie Tallinna Linnavalitsusele või kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul käskkirja teatavakstegemisest.

Tallinna Ettevõtlusamet
Kontaktandmed
Ametnik: Triin Abel
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404240
E-post: triin.abel@tallinnlv.ee
empty   
Ametnik: Kätlin Veik
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404388
E-post: katlin.veik@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (8:15 - 18:00)
T (8:15 - 17:00)
K (8:15 - 17:00)
N (8:15 - 17:00)
R (8:15 - 16:00)

Kuhu avaldus esitada

Esita taotlus koos nõutud lisadokumentidega Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti, Vabaduse väljak 7, Tallinna Linnavalitsuse teenindussaal, I korrus, boksid 16, 17.
Sissepääs Roosikrantsi tänava poolsest uksest.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Taotlus registreeritakse. Taotluse esitajale väljastatakse tõend esitatud dokumentide vastuvõtu kohta.

Tulemus

Hindamiskomisjon teeb tähtajaks laekunud nõuetekohaste taotluste kohta rahastamisotsused hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates konkursi lõpptähtajast.Tallinna Ettevõtlusamet informeerib toetuse taotlejaid finantseerimisotsusest kirjalikult ühe nädala jooksul arvates otsuse tegemisest.
Rahastamisotsuse saanud projektid lisatakse 2 nädala jooksul arvates otsuse tegemisest rahastatavate projektide nimekirja Tallinna ettevõtlusveebis http://www.tallinn.ee/ettevotjale/g3122s23439

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Taotlejal on õigus Tallinna Ettevõtlusameti juhataja käskkirja peale Tallinna Ettevõtlusameti kaudu (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) esitada vaie Tallinna Linnavalitsusele või kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul käskkirja teatavakstegemisest.

Tallinna Ettevõtlusamet
Kontaktandmed
Ametnik: Triin Abel
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404240
E-post: triin.abel@tallinnlv.ee
empty   
Ametnik: Kätlin Veik
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404388
E-post: katlin.veik@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (8:15 - 18:00)
T (8:15 - 17:00)
K (8:15 - 17:00)
N (8:15 - 17:00)
R (8:15 - 16:00)

Kuhu avaldus esitada

Saada taotlus koos nõutud lisadega aadressil Tallinna Ettevõtlusamet, Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Taotlus registreeritakse. Teie e-posti aadressile saadetakse teade, mis kinnitab taotluse kohalejõudmist

Tulemus

Hindamiskomisjon teeb tähtajaks laekunud nõuetekohaste taotluste kohta rahastamisotsused hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates konkursi lõpptähtajast. Tallinna Ettevõtlusamet informeerib toetuse taotlejaid finantseerimisotsusest kirjalikult ühe nädala jooksul arvates otsuse tegemisest.
Rahastamisotsuse saanud projektid lisatakse 2 nädala jooksul arvates otsuse tegemisest rahastatavate projektide nimekirja Tallinna ettevõtlusveebis http://www.tallinn.ee/ettevotjale/g3122s23439

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Taotlejal on õigus Tallinna Ettevõtlusameti juhataja käskkirja peale Tallinna Ettevõtlusameti kaudu (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) esitada vaie Tallinna Linnavalitsusele või kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul käskkirja teatavakstegemisest.

Teenuse standard ?

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

  • Teenuse osutamise protsess:

    Toetuse taotlemise protsessi kirjeldus