Puuetega inimeste juhuveoteenus

Puuetega inimeste juhuveoteenuse eesmärk on tagada juurdepääs taastusravi- ja rehabilitatsiooniasutusele sügava või raske liikumis-, nägemis- või vaimupuudega vähemalt kolmeaastasele isikule, kes puudest tulenevalt ei saa iseseisvalt kasutada ühistransporti.

Loe edasiKuva vähem

Teenuse maht ühele kliendile kalendriaastas on kuni kümme sõitu Tallinna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta ja kuni 2 sõitu muu kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Esita avaldus elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale, lisa Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus.
Linnaosavalitsuse töötajal on õigus vajadusel küsida muid täiendavaid dokumente.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

Vormistatakse transporditeenuse tellimus

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Pöördu kirjaliku avaldusega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poole.