Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Rahvakohtunikukandidaadid valib linnavolikogu ja rahvakohtunikud nimetab järgnevaks neljaks aastaks ametisse Harju Maakohtu juures asuv rahvakohtunike nimetamise komisjon.

Tallinna Linnavolikogu liikmed paluvad anda endast teada Tallinna linna elanikel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks Harju Maakohtu juures.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega. Isikutel, kes soovivad kandideerida, palume täita ankeet meie kodulehel. Kandideerija võib edastada ankeedi ka e-postiga, posti teel või täita selle Tallinna Linnavolikogu Kantseleis kohapeal. Ankeedi esitamise tähtaeg on 9. veebruar 2015.

Täpsemalt vaata allpool, jaotisest „Vali taotlemise liik”.

Rahvakohtunikukandidaatide valimine toimub veebruaris 2015.

1. Vali taotlemise liik:

Täida ankeet.

Isikutuvastus

Nõutav digitaalallkiri, kui ankeet on ilma allkirjata (näiteks Wordi fail). Kui ankeet on skannitud koos allkirjaga (näiteks pdf-fail), siis digitaalallkirja ei ole vaja.

Kuhu avaldus esitada

Saada ankeet aadressil infopunkt@tallinnlv.ee.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Kui esitatud andmed ei ole piisavad, siis võetakse kontakti.

Tallinna Linnavolikogu Kantselei
Kontaktandmed
Ametnik: Tiiu Hirs
Aadress: Vana-Viru tn 12
Telefon: 6943201
E-post: tiiu.hirs@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:30 - 17:00)
T (08:30 - 17:00)
K (08:30 - 17:00)
N (08:30 - 18:00)
R (08:30 - 16:00)

1. Tutvu ankeediga. 2. Tule kohale Tallinna Linnavolikogu Kantselei infopunkti aadressil Vana-Viru 12.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita klienditeenindajale.

Tallinna Linnavolikogu Kantselei
Kontaktandmed
Ametnik: Tiiu Hirs
Aadress: Vana-Viru tn 12
Telefon: 6943201
E-post: tiiu.hirs@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:30 - 17:00)
T (08:30 - 17:00)
K (08:30 - 17:00)
N (08:30 - 18:00)
R (08:30 - 16:00)

Täida ankeet.

Kuhu avaldus esitada

Saada ankeet aadressil:
Tallinna Linnavolikogu Kantselei
Vana-Viru 12
15080 Tallinn.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Kui esitatud andmed ei ole piisavad, siis võetakse kontakti.

Tallinna Linnavolikogu Kantselei
Kontaktandmed
Ametnik: Tiiu Hirs
Aadress: Vana-Viru tn 12
Telefon: 6943201
E-post: tiiu.hirs@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:30 - 17:00)
T (08:30 - 17:00)
K (08:30 - 17:00)
N (08:30 - 18:00)
R (08:30 - 16:00)