Retseptiravimite osaline toetamine

Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus retseptiravimite kulutuste osaliseks hüvitamiseks.

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Pöördu elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja teeb otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Kui toetust ei määrata, saab esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna Linnavalitsusele või maavanemale või kaebuse halduskohtule. Kohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus: