Riigi omandis oleva kinnistu omandamine

1. Vali nimekirjast sobiv teenuse osutaja:

Tallinna Linnavaraamet