Sihtotstarbe muutmise luba

Kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks loa väljastamine muinsuskaitsealal ja kinnistul, millel paikneb arheoloogiamälestis.

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmise loa taotlemiseks ilma detailplaneeringut koostamata tuleb esitada muinsuskaitse osakonnale kirjalik motiveeritud avaldus vabas vormis.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Boris Dubovik
Telefon: 6457176
E-post: boris.dubovik@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (15:00 - 18:00)
N (9:00 - 12:00)

Kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmise loa taotlemiseks ilma detailplaneeringut koostamata tuleb esitada Kultuuriväärtuste Ametile kirjalik motiveeritud avaldus vabas vormis.

Kuhu avaldus esitada

Saada allkirjastatud avaldus aadressil Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Raekoja plats 12, 10146 Tallinn

Tulemus