Sotsiaalvalveteenus

Sotsiaalvalveteenust ehk häirenuputeenust osutatakse eakatele ja puuetega inimestele, kes tulenevalt oma tervislikust seisundist võivad sattuda üksinda kodus olles abitusse olukorda.

Loe edasiKuva vähem

Sotsiaalvalveteenus võimaldab kutsuda abi eelkõige situatsioonides, kus klient ei ole võimeline liikuma ja iseseisvalt abistajatele ust avama, näiteks:

  • arstiabi ootamatu vajadus, millele lisandub võimetus liikuda;
  • nn isikuabi ootamatu vajadus (kukkumine, ajutine liikumisvõimetus, siseruumidesse
    lõksujäämine jmt);
  • päästeteenust vajavad situatsioonid (tulekahju, plahvatus jmt).

Häirenupuga abi kutsumine maksab kliendile operaatori paketipõhise hinna ja seadme korrashoiuks tehtavate testkõnede kulu. Seadmete paigalduse ja hoolduse eest tasub Tallinna linn.

1. Vali taotlemise liik:

Sotsiaalvalveteenuse saamiseks tuleb pöörduda Tallinna Hoolekande Keskuse poole, tel 666 0041.
Teenuse kasutamise eelduseks on juurdepääsu tagamine kliendi eluruumi. Analoogseadme puhul peab kliendil olema lauatelefon.

Tulemus

Isiku eluruumi paigaldatakse kahepoolset sidet võimaldav hädaabisüsteem, mille kaudu on võimalik ööpäevaringselt kutsuda abi.

Tallinna Hoolekande Keskus
Kontaktandmed
Aadress: Suur-Sõjamäe tn 6a
Telefon: 6660041
E-post: sille.nolvik@thk.ee
Veebiaadress: vaata

Pöörduda Tallinna Hoolekande Keskuse poole, tel 666 0041. Teenuse kasutamise eelduseks on lauatelefoni või mobiiltelefoni olemasolu kliendi kodus ja juurdepääsu tagamine kliendi eluruumi.