Sotsiaalvalveteenus

Sotsiaalvalveteenus ehk häirenuputeenus eakatele ja puuetega inimestele, kes tulenevalt oma tervislikust seisundist võivad sattuda kodus abitusse olukorda.
Võimaldab kutsuda abi eelkõige situatsioonides, kus klient ei ole võimeline liikuma ja iseseisvalt abistajatele ust avama, näiteks:
- arstiabi ootamatu vajadus, millele lisandub võimetus liikuda;
- nn isikuabi ootamatu vajadus (kukkumine, ajutine liikumisvõimetus, siseruumidesse
lõksujäämine jmt);
- päästeteenust vajavad situatsioonid (tulekahju, plahvatus jmt).

Häirenupuga abi kutsumine maksab kliendile operaatori paketipõhise hinna ja seadme korrashoiuks tehtavate testkõnede kulu. Seadmete paigalduse ja hoolduse eest tasub Tallinna linn.

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Pöörduda Tallinna Hoolekande Keskuse poole, tel 666 0041.
Teenuse kasutamise eelduseks on lauatelefoni olemasolu kliendi kodus ja juurdepääsu tagamine kliendi eluruumi.

Tulemus

Isiku eluruumi paigaldatakse kahepoolset sidet võimaldav hädaabisüsteem, mille kaudu on võimalik ööpäevaringselt kutsuda abi.

Tallinna Hoolekande Keskus
Kontaktandmed
Aadress: Suur-Sõjamäe tn 6a
Telefon: 6660041
E-post: sille.nolvik@thk.ee
Veebiaadress: vaata

Pöörduda Tallinna Hoolekande Keskuse poole, tel 666 0041. Teenuse kasutamise eelduseks on lauatelefoni olemasolu kliendi kodus ja juurdepääsu tagamine kliendi eluruumi.