Sporditegevuse toetamine

Sporditegevuse toetus on ette nähtud spordiklubidele ja -koolidele 7-19-aastaste Tallinna noorte ja puuetega harrastajate ning püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) inimeste sporditegevuse korraldamiseks.

Loe edasiKuva vähem

Toetuse saamise põhitingimused:
1. Spordiorganisatsiooni harrastajate arv on vähemalt 25 (kinnitatud Tallinna harrastajat), välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmadel
2. Harrastaja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna elanik
3. Harrastaja on spordiklubi või -kooli nimekirjas
4. Teovõimelise harrastaja või harrastaja seadusliku esindaja sooviavaldus (elektrooniline märge, avaldus) ühe spordiklubi või -kooli kasuks (elektroonilise kinnituse saab teha läbi kodanikuportaali www.eesti.ee, täpsemate juhiste saamiseks vaadake menetluse käiku
5. Harrastajate treeningrühmaga tegeleb vähemalt 4. (EKR) kvalifikatsioonitasemega treener
Muu spordiinfo saamiseks külasta Tallinna spordiportaali

1. Vali taotlemise liik:

Täida sporditegevuse toetuse taotluse vorm ning harrastajate ja treenerite nimekiri.

Isikutuvastus

Teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja (üldjuhul lapsevanem) peab läbi kodanikuportaali http://www.eesti.ee/ elektrooniliselt kinnitama, millisele spordiklubile või -koolile sporditegevuse toetus eraldatakse. Kinnituse peab tegema ka juhul kui harrastaja on lisatud ainult ühe spordiklubi või -kooli nimekirja. MÄÄRA ENDA VÕI OMA LAPSE SPORDIKLUBI SIIN

Kuhu avaldus esitada

Saada vormikohane taotlus koos nõutud lisadega digiallkirjastatult aadressile sportnoorsoo@tallinnlv.ee hiljemalt 1. novembriks.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Taotlus registreeritakse dokumendihaldussüsteemis.

Tulemus

  1. Ameti juhataja otsustab komisjoni otsuse alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  2. Taotlejaga sõlmitakse Tallinn linna eelarvest sporditegevuse toetuse eraldamise leping või mittetoetamisel tagastatakse esitatud materjalid.
  3. Aruanne esitatakse hiljemalt 15. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu. Juhul kui toetuse saajaga lõpetatakse leping ennetähtaegselt, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta ametiasutusele hiljemalt 1 kuu jooksul peale lepingu lõppemist.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kontaktandmed
Ametnik: Janek Küppar
Aadress: Estonia pst 5a
Telefon: 6404586
E-post: janek.kyppar@tallinnlv.ee
empty   
Ametnik: Kaili Kukumägi
Aadress: Estonia pst 5a
Telefon: 6404698
E-post: kaili.kukumagi@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 16:00)

1. Täida sporditegevuse toetuse taotluse vorm ning harrastajate ja treenerite nimekiri.
2. Tule kohale Tallinna Spordi- ja Noorsooametisse aadressil Vabaduse väljak 10b, Tallinn.

Isikutuvastus

Teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja (üldjuhul lapsevanem) peab läbi kodanikuportaali http://www.eesti.ee/ elektrooniliselt kinnitama, millisele spordiklubile või -koolile sporditegevuse toetus eraldatakse. Kinnituse peab tegema ka juhul kui harrastaja on lisatud ainult ühe spordiklubi või -kooli nimekirja.MÄÄRA ENDA VÕI OMA LAPSE SPORDIKLUBI SIIN

Kuhu avaldus esitada

Esita järgmise aasta kohta allkirjastatud taotlus koos nõutud lisadega ametnikule hiljemalt 1. novembriks.

Tulemus

  1. Ameti juhataja otsustab komisjoni otsuse alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  2. Taotlejaga sõlmitakse Tallinn linna eelarvest sporditegevuse toetuse eraldamise leping või mittetoetamisel tagastatakse esitatud materjalid.
  3. Aruanne esitatakse hiljemalt 15. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu. Juhul kui toetuse saajaga lõpetatakse leping ennetähtaegselt, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta ametiasutusele hiljemalt 1 kuu jooksul peale lepingu lõppemist.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Kontaktandmed
Ametnik: Janek Küppar
Aadress: Estonia pst 5a
Telefon: 6404586
E-post: janek.kyppar@tallinnlv.ee
empty   
Ametnik: Kaili Kukumägi
Aadress: Estonia pst 5a
Telefon: 6404698
E-post: kaili.kukumagi@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 16:00)

Täida sporditegevuse toetuse taotluse vorm ning harrastajate ja treenerite nimekiri.

Isikutuvastus

Teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja (üldjuhul lapsevanem) peab läbi kodanikuportaali http://www.eesti.ee/ elektrooniliselt kinnitama, millisele spordiklubile või -koolile sporditegevuse toetus eraldatakse. Kinnituse peab tegema ka juhul kui harrastaja on lisatud ainult ühe spordiklubi või -kooli nimekirja.MÄÄRA ENDA VÕI OMA LAPSE SPORDIKLUBI SIIN

Kuhu avaldus esitada

Saada taotlus järgmise aasta kohta allkirjastatult koos nõutud lisadega hiljemalt 1. novembriks Tallinna Spordi- ja Noorsooametisse aadressil Vabaduse väljak 10b, 10146 Tallinn.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Ametisse saabunud taotlus registreeritakse.

Tulemus

  1. Ameti juhataja otsustab komisjoni otsuse alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  2. Taotlejaga sõlmitakse Tallinn linna eelarvest sporditegevuse toetuse eraldamise leping või mittetoetamisel tagastatakse esitatud materjalid.
  3. Aruanne esitatakse hiljemalt 15. jaanuariks pärast toetusperioodi lõppu. Juhul kui toetuse saajaga lõpetatakse leping ennetähtaegselt, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta ametiasutusele hiljemalt 1 kuu jooksul peale lepingu lõppemist.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest.