Sünni registreerimine

Sünnikande koostamine lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel, isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Teenust saate kasutada, kui Teie lapse sünni kohta on olemas meditsiiniline sünnitõend rahvastikuregistris ning Te olete omavahel abielus (välisriigis sõlmitud abielu kohta on andmed rahvastikuregistris olemas). Sünni registreerimiseks täitke riigiportaalis avaldus. Lapsele nime panekuks on soovi korral võimalus sooritada nime päring – teil on võimalik sisestada nimi, mida soovitakse anda lapsele sünni registreerimisel. Päringu tulemuseks on, kas jaatava või argumenteeritud eitava vastuse saamine perekonnaseisuametnikult. Vastus tuleb Teile riigiportaali.

Isikutuvastus

Teid tuvastatakse riigiportaali sisse logimisel.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Register teavitab andmete korrektsest täitmisest.

Tulemus

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnitõendi saate kätte Tallinna Perekonnaseisuametis kahe nädala jooksul peale sünnikande tegemist. Tallinna elanikele toimub laste nimetunnistuste pidulik kätteandmine Tallinna Raekojas. Üritusel osalemise soovist teavitada sünni registreerijat. Üritusel osalemine on tasuta.
Tallinna ühekordset lapse sünnitoetust saab taotleda lapse sünni registreerimisel Tallinna Perekonnaseisuametis, või pärast seda riigiportaali kaudu, või oma linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale toetuse saamiseks taotluse esitamisega kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Riikliku vanemahüvitise ja sünnitoetuse taotlemiseks palume pöörduda: Sotsiaalkindlustusamet, Endla 8, tel 16106 või esitada taotlus riigiportaali kaudu.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Tulemuse saavutamiseks järgige ametniku soovitusi.

1. Oma lapse sünd registreerige ühe kuu jooksul peale tema sündi. Tutvuge sünni registreerimise avaldusega (Lisa 1).
2. Lapse nimi peab vastama Nimeseadusele.
3. Tulge kohale aadressil Pärnu mnt 67, Tallinn.

Isikutuvastus

Võtke kaasa isikut tõendav dokument.

Avalduse registreerimine

Lapse sünni registreerimiseks esitage ametnikule:

  • sünni registreerimise avaldus (Lisa 1);
  • meditsiiniasutuse tõend lapse sünni kohta v.a kui on elektrooniline sünnitõend rahvastikuregistris;
  • vanemate isikut tõendavad dokumendid (pass, ID-kaart );
  • abieludokument, kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse;
  • kui abielus olevatest vanematest tuleb sündi registreerima üks, peab tal kaasas olema teise vanema kirjalik nõusolek lapsele pandava nime suhtes;
  • kui lapse vanemad ei ole omavahel abielus, tuleb esitada isaduse omaksvõtu avaldus isiklikult kohale ilmudes või notariaalselt tõestatud vormis (Lisa 1), isaduse omaksvõtt toimub vastavalt Perekonnaseadusele. Sünni registreerimisel koos isaduse omaksvõtuga on vajalik mõlema vanema kohalolek.

Välisriigi dokument (nt. abieludokument) peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Tulemus

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse ja väljastab sünnitõendi. Tallinna ühekordset lapse sünnitoetust saab taotleda lapse sünni registreerimisel Tallinna Perekonnaseisuametis, või pärast seda riigiportaali kaudu, või oma linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale toetuse saamiseks taotluse esitamisega kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Riikliku vanemahüvitise ja sünnitoetuse taotlemiseks palume pöörduda: Sotsiaalkindlustusamet, Endla 8, tel 16106 või esitada taotlus riigiportaali kaudu.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Tulemuse saavutamiseks järgige meie soovitusi

Tallinna Perekonnaseisuamet
Kontaktandmed
Aadress: Pärnu mnt 67
Telefon: 6457488
E-post: Riina.Treffner@tallinnlv.ee
Kommentaar:

Info Liikumispuudega inimestele / Customers requiring disabled access / Для людей с ограниченными возможностями

Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (13:00 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 13:00)
1. mail oleme suletud. Ilusat kevadpüha!