Sünni registreerimine

Sünnikande koostamine lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel, isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Loe edasiKuva vähem

1. Vali taotlemise liik:

Teenust saate kasutada, kui Teie laps on sündinud kas Ida-Tallinna Keskhaiglas või Lääne-Tallinna Keskhaigla Pelgulinna sünnitusmajas ja sünni kohta on olemas meditsiiniline sünnitõend rahvastikuregistris ning Te olete omavahel abielus (välisriigis sõlmitud abielu kohta on andmed rahvastikuregistris olemas). Sünni registreerimiseks täitke riigiportaalis avaldus. Lapsele nime panekuks on soovi korral võimalus sooritada nime päring – teil on võimalik sisestada nimi, mida soovitakse anda lapsele sünni registreerimisel. Päringu tulemuseks on, kas jaatava või argumenteeritud eitava vastuse saamine perekonnaseisuametnikult. Vastus tuleb Teile riigiportaali.

Isikutuvastus

Teid tuvastatakse riigiportaali sisse logimisel.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Register teavitab andmete korrektsest täitmisest.

Tulemus

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnitõendi saate kätte Tallinna Perekonnaseisuametis kahe nädala jooksul peale sünnikande tegemist. Tallinna elanikele toimub laste nimetunnistuste pidulik kätteandmine Tallinna Raekojas. Üritusel osalemise soovist teavitada sünni registreerijat. Üritusel osalemine on tasuta.
Tallinna ühekordset lapse sünnitoetust saab taotleda lapse sünni registreerimisel Tallinna Perekonnaseisuametis, või pärast seda riigiportaali kaudu, või oma linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale toetuse saamiseks taotluse esitamisega kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Riikliku vanemahüvitise taotlemiseks palume pöörduda: Tallinna Pensioniamet, Endla 8, tel 16106 või esitada taotlus riigiportaali kaudu.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Tulemuse saavutamiseks järgige ametniku soovitusi.

1. Oma lapse sünd registreerige ühe kuu jooksul peale tema sündi. Tutvuge sünni registreerimise avaldusega ( Lisa 1 ).
2. Lapse nimi peab vastama Nimeseadusele.
3. Tulge kohale aadressil Pärnu mnt 67, Tallinn.

Isikutuvastus

Võtke kaasa isikut tõendav dokument.

Avalduse registreerimine

Lapse sünni registreerimiseks esitage ametnikule:

  • sünni registreerimise avaldus ( Lisa 1);
  • meditsiiniasutuse tõend lapse sünni kohta v.a kui on elektrooniline sünnitõend rahvastikuregistris (Ida-Tallinna Keskhaigla või Lääne-Tallinna Keskhaigla Pelgulinna sünnitusmaja);
  • vanemate isikut tõendavad dokumendid (pass, ID-kaart );
  • abieludokument, kui see ei ole kantud registrisse ( kui sündi registreerib üks vanematest, siis peab kaasas olema teise vanema avaldus lapse nime soovist);
  • Lapse nimi peab vastama Nimeseadusele;
  • isaduse omaksvõtu avaldus isiklikult kohale ilmudes või notariaalselt tõestatud vormis ( Lisa 1), isaduse omaksvõtt toimub vastavalt Perekonnaseadusele.

Tulemus

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse ja väljastab soovi korral sünnitõendi. Tallinna ühekordset lapse sünnitoetust saab taotleda lapse sünni registreerimisel Tallinna Perekonnaseisuametis, või pärast seda riigiportaali kaudu, või oma linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale toetuse saamiseks taotluse esitamisega kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Riikliku vanemahüvitise taotlemiseks palume pöörduda: Tallinna Pensioniamet, Endla 8, tel 16106 või esitada taotlus riigiportaali kaudu.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Tulemuse saavutamiseks järgige meie soovitusi

Tallinna Perekonnaseisuamet
Kontaktandmed
Aadress: Pärnu mnt 67
Telefon: 6457488
E-post: Riina.Treffner@tallinnlv.ee
Kommentaar:

Info Liikumispuudega inimestele / Customers requiring disabled access / Для людей с ограниченными возможностями

Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (13:00 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 13:00)
24.03.2017 VASTUVÕTTU EI TOIMU. Toiminguid teostab Harju Maavalitsuse rahvastiku toimingute talitus aadressil Roosikrantsi 12 B-korpus. Vastuvõtt 8.15-13.00. Kontakttelefonid: 611 8761, 611 8764