Surma registreerimine

Isiku surma registreerimiseks tuleb seitsme päeva jooksul alates inimese surmapäevast või surnud inimese leidmise päevast esitada perekonnaseisuasutusele avaldus.

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Rahvastikuregistris surmakande koostamise aluseks on ametniku poolt eeltäidetud avaldus.

Surma registreerimiseks esitatakse:

  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • arstlik surmateatis;
  • surnu isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart);
  • abikaasa surma korral abielutunnistus, kui abielu andmed ei ole kantud Eesti Rahvastikuregistrisse.

Välisriigi dokument (välisriigis väljaantud abieludokument) peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Surma registreerimisel esitatud surnu isikut tõendavad dokumendid jäävad perekonnaseisuametisse. Kui dokument on välja antud Eestis, toimetab perekonnaseisuasutus selle politsei- ja piirivalveametile, kui välismaal, siis saadetakse see vastava riigi esindusse.

Kuhu avaldus esitada

Tallinna Perekonnaseisuamet

Pärnu mnt 67, Tallinn

Tasumine

Surma registreerimine ja surmatõendi esmakordne väljastamine on tasuta.

Tulemus

Koostatud surmakande alusel väljastame surmatõendi.

Tallinna Perekonnaseisuamet
Kontaktandmed
Aadress: Pärnu mnt 67
Telefon: 6457493
E-post: Vally.Kask@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Info Liikumispuudega inimestele / Customers requiring disabled access / Для людей с ограниченными возможностями

Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (13:00 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 15:30)