Taksojuhi teenindajakaart

Tallinna Transpordiamet teatab, et seoses Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna ametnike haigestumisega, on taksoveolubade, sõidukikaartide ja juhi teenindajakaartide menetlemine ajutiselt peatunud.

Tallinna Transpordiamet vabandab põhjustatud ebamugavuste tõttu

 

Teenindajakaart tõendab õigust töötada sõidukijuhina taksoveol. Tutvu ühistranspordiseadusega Täida avaldus

 • Teenindajakaardi taotlejal tuleb lisaks avaldusele esitada: 1) juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse; 2)isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto; 3) riigilõivu maksekorraldus. Teenindajakaardi andja kontrollib teenindajakaardi taotleja andmeid liiklusregistris ja karistusregistris. Teenindajakaardi andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt seitsme päeva jooksul pärast kõigi käesoleva seaduse § 58 lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamist. E-posti teel võetakse vastu digitaalselt allkirjastatus avaldusi. Avaldus edastada e-posti aadressil ppta@tallinnlv.ee

  Tallinna Transpordiamet

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

    

   PABERKANDJAL AVALDUSI VÕETAKSE VASTU VABADUSE VÄLJAK 7 INFOSAALIS LAUD NR 4

   E 08:15-18:00

   T-N 08:15-17:00

   R 08:15-14:00

    

 • Teenindajakaardi taotlejal tuleb lisaks avaldusele esitada: 1) juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse; 2)isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto; 3) riigilõivu maksekorraldus. Teenindajakaardi andja kontrollib teenindajakaardi taotleja andmeid liiklusregistris ja karistusregistris. Teenindajakaardi andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt seitsme päeva jooksul pärast kõigi käesoleva seaduse § 58 lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamist.

  Tallinna Transpordiamet

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

    

   PABERKANDJAL AVALDUSI VÕETAKSE VASTU VABADUSE VÄLJAK 7 INFOSAALIS LAUD NR 4

   E 08:15-18:00

   T-N 08:15-17:00

   R 08:15-14:00

    

 • Tallinna Transpordiamet

  Nimetus Ühik Hind empty
  Teenindajakaardi taotlemine Tükk 38.00 € Maksa
 • Osutajad   Osutamiskohad