Tallinna Spordikool

Tallinna Spordikool on Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallatav spordiasutus,Tallinna Spordikooli logo.JPG
mille eesmärk on saavutusspordi edendamine koostöös eraspordiklubidega.

Tallinna Spordikool pakub eelkõige Tallinna andekatele noorsportlastele vanuses 11-19 eluaastat võimalusi lisatreeninguteks, mis täiendavad spordiklubi pakutavaid teenuseid. Spordikooli poolt saavutussportlastele pakutavad treeningteenused on osavõtutasuta.
Saavutusspordi treeninggruppide komplekteerimiseks viiakse erinevatel spordialadel läbi konkursid, mille tulemusena sõlmitakse koostöölepingud. Koostöölepingutes määratakse ära spordiklubi, sportlase, treeneri ja spordikooli ühine tegevuskava, eesmärgid ja rollid.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Vastuvõtutingimuste ja pakutavate võimaluste kohta leiate täpsema info Tallinna Spordikooli kodulehel www.tallinnaspordikool.ee.

Tallinna Spordikool
Kontaktandmed
Aadress: Pärnu mnt 6
Telefon: 640 4799
E-post: info@tallinnaspordikool.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Sissepääs Pärnu mnt 6 sisehoovis.

Tallinna Spordikooli juhtkond:
Maksim Butšenkov, direktor 
Viivi Raudsepp, õppealajuhataja 
Agnes Saarist, juhiabi

empty