Tallinna Spordikool

Tallinna Spordikool on Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallatav spordiasutus,
mille eesmärk on saavutusspordi edendamine koostöös eraspordiklubidega.Tallinna Spordikooli logo.JPG

Tallinna Spordikool pakub eelkõige Tallinna andekatele noorsportlastele vanuses 11-19 eluaastat võimalusi lisatreeninguteks, mis täiendavad spordiklubi pakutavaid teenuseid. Spordikooli poolt saavutussportlastele pakutavad treeningteenused on osavõtutasuta.
Saavutusspordi treeninggruppide komplekteerimiseks viiakse erinevatel spordialadel läbi konkursid, mille tulemusena sõlmitakse koostöölepingud. Koostöölepingutes määratakse ära spordiklubi, sportlase, treeneri ja spordikooli ühine tegevuskava, eesmärgid ja rollid.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Pakutavate võimaluste kohta leiate täpsema info asutuse kodulehel www.tallinnaspordikool.ee.
Infot Tallinna Spordikooli tegemiste ja tulemuste kohta leiate ka Tallinna Spordikooli Facebookist.

Tallinna Spordikool
Kontaktandmed
Aadress: Pärnu mnt 6
Telefon: 640 4799
E-post: info@tsk.ee
Veebiaadress: vaata
Kommentaar:

Sissepääs Pärnu mnt 6 sisehoovis.

Tallinna Spordikooli juhtkond:
Maksim Butšenkov, juhataja               e-post:  maksim.butsenkov@tsk.ee
Viivi Raudsepp, juhataja asetäitja     e-post:  viivi.raudsepp@tsk.ee
Olga Säksel, juhiabi                           e-post: olga.saksel@tsk.ee

empty