Teabenõudele vastamine

Teabenõuetele vastamise korraldamine

 • Logi ID kaardi abil sisse aadressil Tallinna ametiasutuste dokumendiregister, vali vasakpoolsest menüüst „Teabenõude esitamine" ja täida vormi väljad.

  Isikutuvastus

  Allkirjasta teabenõue

  Tulemus

  Teabenõue registreeritakse selles ametiasutuses, kuhu see adresseeritud oli. Teabenõude staatust saab jälgida menüüs „Dokumentide kataloog".

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kõrvalda teabenõude puudused ja esitada korduvnõue

 • Kirjuta teabenõue. Tee kindlaks, et teabenõue sisaldaks järgmisi andmeid:

  - sinu nimi ja postiaadress

  - dokumendi andmed, mida soovitakse (adressaat, teema või pealkiri, võimalusel registreerimisnumber ja -kuupäev)

  - soovitav vastuse viis

   

  Tulemus

  Teabenõue võetakse vastu, menetletakse ja edastatakse vastava valdkonna spetsialistile. Teabenõudele vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Teabenõudele vastamisest keeldumisest teatakse samuti 5 tööpäeva jooksul.

    

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kõrvaldada teabenõude puudused ja esitada korduvnõue.

    

  Kõik struktuuriüksused

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 14:00)

 • Tule kohale soovitud ametiasutuse aadressil (telefoniraamat).  

   

  Isikutuvastus

  Võta kaasa isikut tõendav dokument.

   

  Kuhu avaldus esitada

  Esita klienditeenindajale dokumendi andmed, mida soovitakse (adressaat, teema või pealkiri, võimalusel registreerimisnumber ja -kuupäev).

   

  Tulemus

  Dokument on väljastatud või teabenõue on vastu võetud, registreeritud ning edastatud vastamiseks.

   

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Teavita struktuuriüksuse juhti ebarahuldavast teenindusest.

    

  Kõik struktuuriüksused

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 14:00)

 • Helista soovitud ametiasutuse üldnumbril (telefoniraamat).

  Ütle klienditeenindajale oma soov ja vajadusel soovitud dokumendi andmed (adressaat, teema või pealkiri, võimalusel registreerimisnumber ja -kuupäev)

   

  Tulemus

  Teabenõudele on vastatud.

   

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Esita teabenõue posti, meili, faksi või veebi teel.

    
 • Kirjuta teabenõue. Tee kindlaks, et teabenõue sisaldaks järgmisi andmeid:

  - sinu nimi ja postiaadress

  - dokumendi andmed, mida soovitakse (adressaat, teema või pealkiri, võimalusel registreerimisnumber ja -kuupäev)

  - soovitav vastuse viis

     

  Isikutuvastus

  Allkirjasta teabenõue.

   

  Kuhu avaldus esitada

  Saada koos nõutud lisadega soovitud ametiasutuse postiaadressil. 

  Tulemus

  Teabenõue on vastu võetud, registreeritud ning edastatud vastamiseks.

   
 • Kirjuta teabenõue. Tee kindlaks, et teabenõue sisaldaks järgmisi andmeid: - sinu nimi ja postiaadress- dokumendi andmed, mida soovitakse (adressaat, teema või pealkiri, võimalusel registreerimisnumber ja -kuupäev)- soovitav vastuse viis

  Kuhu avaldus esitada

  Saada soovitud ametiasutuse faksinumbril (telefoniraamat).

  Tulemus

  Teabenõue on vastu võetud, registreeritud ning edastatud vastamiseks.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kõrvaldada teabenõude puudused ja esitada korduvnõue.
 • Osutajad   Osutamiskohad