Toetav pereteenus

Toetava pereteenuse eesmärk on parandada lastega perede vanemlikke ja toimetulekuoskusi, mis on pärsitud sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu.

Loe edasiKuva vähem

Teenus sisaldab abi ja nõustamist:

1. hügieeni-, toitlustamis-, eelarve- ja majapidamisküsimustes;

2. laste kasvatamiseks ja hooldamiseks vajalike tingimuste loomisel;

3. motiveerimisel ja toimetulekuoskuste omandamisel;

4. sotsiaalse võrgustiku taastamisel või loomisel;

5. muude praktiliste probleemide lahendamisel.

Perega töötab kaheliikmeline peretöötaja meeskond, kuhu kuulub sotsiaaltöötaja kui pereabiline. Töö perega toimub tööpäeviti päevasel ajal vähemalt üks kord nädalas, üks-kaks tundi korraga. Teenuse osutamise üle nädalavahetustel ja riigipühadel otsustab teenuseosutaja.

Pere saab teenust hoolekandeosakonna teadmisel. Pere võib teenust saada aja jooksul, mis on vajalik nende edaspidise elu korraldamiseks, või kuni probleemi lahendamiseni. Pere ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu.

 

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Pöördu elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja poole.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

Osapoolte vahelise kokkuleppe saavutamine, toimivate suhete taastamine, parandamine ja alalhoidmine.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Teenuse osutamisega seotud vaidlusi lahendab linnaosa vanem. Linnaosa vanema haldusaktiga mittenõustumisel saab pöörduda linnavalitsuse või maavanema poole