Toimetulekutoetus

Toetust tuleb taotleda iga kuu hiljemalt 20ndaks kuupäevaks. Toetuse maksmisel arvestatakse kõigi pereliikmete sissetulekut, sellest arvestatakse maha eluasemekulud ning esimese pereliikme kohta peab kätte jääma 130 eurot kuus. Järgmiste täiskasvanud pereliikmete kohta 104 eurot. Alaealistele lastele on toimetulekumäär 130 eurot kuus. Toimetulekutoetusega kompenseeritakse pere toimetulekumäärast puudu jääv summa.

Loe edasiKuva vähem

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgse sotsiaalhoolekandeosakonna poole. Rohkem informatsiooni sotsiaalministeeriumi kodulehelt. Toimetulekutoetust taotletakse vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Toimetulekutoetuse taotlemiseks kirjuta avaldus elukohajärgses sotsiaalhoolekandeosakonnas. Lisa avaldusele eluruumi kasutamise õigsust tõendav dokument (omandit tõendav dokument või üürileping), jooksval kuul maksmisele kuuluv arve, elektriarve ja gaasiarve ning kõigi rahvastikuregistri andmetel antud pinnal elavate isikute sissetulekut tõendavad dokumendid.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita koos nõutud lisadega elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Kui toetust ei määrata, saab esitada vaide Harju maavanemale või kaebuse Tallinna Halduskohtule.