Töötamise toetamine

Töötamise toetamise teenus on riiklik erihoolekandeteenus, mis hõlmab endas psüühiliste erivajadustega isikute töötamise toetamist avatud tööturul, kui ka töötamist nn kaitstud töökohal. Töötamise toetamise teenus on isikutele, kes vajavad pidevat juhendamist, julgustamist ja tuge. Teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet. Lisaks toetab Tallinn nägemispuudega inimeste kaitstud töökeskuste tegevust.

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Töötamise toetamise teenus on riiklik erihoolekandeteenus psüühikahäirega inimestele. Teenusele suunab Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenuste taotluse alusel.

Nägemispuudega inimesed peavad teenuse taotlemiseks pöörduma vastava teenuse osutaja poole.

Tulemus

Teenuse tarbija edukas toimetulek avatud tööjõu turul või kaitstud töökeskkonnas.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus: