Tugiteenused ja koolitused

Perekoolitusprogramm psüühiliste erivajadustega (skisofreenia ja teised sarnased psüühikahäired) täisealiste haigete pereliikmetele ja lähedastele.
Noorte toetusgrupi TEIS (vaimse tervise probleemidega esmahaigestunud noortele) töö koordineerimine.

Loe edasiKuva vähem

Teabetuba pakub sotsiaalnõustamist ja kogemusnõustaja teenust. Oodatud on kõik, ka pereliikmed ning lähedased, kes soovivad tuge ja teavet psüühikahäirega toimetulemiseks ning üldist informatsiooni vaimse tervise teenustest.
Kogemusnõustamine - oma teadmisi ja kogemusi jagab inimene, kellel on diagnoositud psüühikahäire, kuid kellel endal on haigusest paranemise kogemus. Kogemusnõustaja aitab teistelgi sarnase probleemiga inimestel paremini taastuda.
Sotsiaalnõustamine on sotsiaaltöötajalt isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seadustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. Loe täiendavalt Teabetoa kohta.

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

1. Perekoolitusprogrammi pöördub klient omal algatusel.

2. Noorte toetusgruppi suunatakse Tallinna Psühhiaatriahaigla esmaste psühooside osakonnast.

Klient võib pöörduda ka omal algatusel.

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

1. Perekoolitusprogrammis antakse kaasaegseid teadmisi skisofreenia põhjustest, sümptomitest, prognoosist ja erinevatest ravivõimalustest. Õpetatakse strateegiaid ja oskusi kriisiolukordadega toimetulekuks.

2. Toetusgrupp TEIS töötab eneseabi põhimõttel, kus sarnaste probleemidega noored jagavad omavahel kogemusi ning seeläbi ka toetust.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus: