Üldplaneeringule ettepaneku/vastuväite esitamine

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Minna Planeeringute registri avalehele.

Isikutuvastus

Logida infosüsteemi ID-kaardiga või kasutajatunnuse abil.

Kuhu avaldus esitada

Ettepaneku/vastuväite esitamise käigus on võimalik lisada jooniseid, faile, illustratsioone. Ettepanekut/vastuväidet on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul. Palun tutvuge ka juhendiga: Ettepaneku / vastuväite esitamine

Avalduse registreerimine

Ettepanek/vastuväide registreeritakse Planeringute registris ning suunatakse automaatselt menetlusele.

Tulemus

Ettepanek/vastuväide on elektrooniliselt esitatud ning menetlusse suunatud.