Uute töökohtade loomise toetus

1. Vali taotlemise liik:

Tutvu tingimustega ja täida taotlus, mille leiad http://www.tallinn.ee/g3687s26618

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni toetuseks eraldatud rahaliste vahendite lõppemiseni. Info http://www.tallinn.ee/est/g3832/

Kuhu avaldus esitada

Taotlus (hiljem ka lõpparuanne) esitatakse Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu (iseteeninduskeskkonna kasutusjuhend). Taotlusega koos esitatakse taotlusvormil nõutud lisadokumendid.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Sinu kontaktaadressile saadetakse teade, mis kinnitab taotluse kohalejõudmist.

Tulemus

Tallinna Ettevõtlusamet otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 30 tööpäeva jooksul. Otsus edastatakse taotlejale e-posti teel viie tööpäeva jooksul arvates selle tegemisest.
Rahastamisotsuse saanud projektid lisatakse rahastatavate projektide nimekirja Tallinna ettevõtlusveebis http://www.tallinn.ee/ettevotjale/g3122s23439

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Taotlejal on õigus Tallinna Ettevõtlusameti juhataja käskkirja peale Tallinna Ettevõtlusameti kaudu (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) esitada vaie Tallinna Linnavalitsusele või kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul käskkirja teatavakstegemisest.

Tallinna Ettevõtlusamet
Kontaktandmed
Ametnik: Triin Abel
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404240
E-post: triin.abel@tallinnlv.ee
empty   
Ametnik: Krista Kink
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404225
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 14:00)

Tutvu tingimustega ja täida taotlus, mille leiad http://www.tallinn.ee/g3687s26618

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni toetuseks eraldatud rahaliste vahendite lõppemiseni. Info http://www.tallinn.ee/est/g3832/

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Kuhu avaldus esitada

Esita taotlus koos nõutud lisadokumentidega Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti, Vabaduse väljak 7, linnavalitsuse teenindusbüroo, I korrus, boksid 16 ja 17. Sissepääs Roosikrantsi tänava poolsest uksest.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Taotlus registreeritakse. Taotluse esitajale väljastatakse tõend esitatud dokumentide vastuvõtu kohta.

Tulemus

Hindamiskomisjon teeb tähtajaks laekunud nõuetekohaste taotluste kohta otsused hiljemalt 30 tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest. Tallinna Ettevõtlusamet informeerib taotlejat hindamiskomisjoni otsusest kirjalikult ühe nädala jooksul arvates otsuse tegemisest.
Rahastamisotsuse saanud projektid lisatakse 2 nädala jooksul arvates otsuse tegemisest rahastatavate projektide nimekirja Tallinna ettevõtlusveebis http://www.tallinn.ee/ettevotjale/g3122s23439

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Taotlejal on õigus Tallinna Ettevõtlusameti juhataja käskkirja peale Tallinna Ettevõtlusameti kaudu (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) esitada vaie Tallinna Linnavalitsusele või kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul käskkirja teatavakstegemisest.

Tallinna Ettevõtlusamet
Kontaktandmed
Ametnik: Triin Abel
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404240
E-post: triin.abel@tallinnlv.ee
empty   
Ametnik: Krista Kink
Aadress: Vabaduse väljak 7
Telefon: 6404225
E-post: krista.kink@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad
E (08:15 - 18:00)
T (08:15 - 17:00)
K (08:15 - 17:00)
N (08:15 - 17:00)
R (08:15 - 14:00)

Tutvu tingimustega ja täida taotlus, mille leiad http://www.tallinn.ee/g3687s26618
Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni toetuseks eraldatud rahaliste vahendite lõppemiseni. Info http://www.tallinn.ee/est/g3832/

Isikutuvastus

Lisa taotlusele isikut tõendava dokumendi koopia ja muud vajaminevad lisad.

Kuhu avaldus esitada

Nõuetekohane taotlus koos kõigi nõutud lisadega saada Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti aadressil Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn.

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

Taotlus registreeritakse. Teie e-posti aadressile saadetakse teade, mis kinnitab taotluse kohalejõudmist.

Tulemus

Hindamiskomisjon teeb nõuetekohaste taotluste kohta otsused hiljemalt 30 tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest. Tallinna Ettevõtlusamet informeerib taotlejat hindamiskomisjoni otsusest kirjalikult ühe nädala jooksul arvates otsuse tegemisest.
Rahastamisotsuse saanud projektid lisatakse 2 nädala jooksul arvates otsuse tegemisest rahastatavate projektide nimekirja Tallinna ettevõtlusveebis http://www.tallinn.ee/ettevotjale/g3122s23439

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Taotlejal on õigus Tallinna Ettevõtlusameti juhataja käskkirja peale Tallinna Ettevõtlusameti kaudu (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) esitada vaie Tallinna Linnavalitsusele või kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul käskkirja teatavakstegemisest.

Teenuse standard ?

Teenuse osutamise protsessi kirjeldus.

  • Teenuse osutamise protsess:

    Toetuse taotlemise protsessi kirjeldus