Välikohvikute ja väikeinventari paigaldamise luba

Kinnismälestisele ja vanalinna muinsuskaitsealale välikohvikute ja väikeinventari (mööbel, müügistendid ja -letid jms) paigaldamise kooskõlastamine

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Välikohvikute ja väikeinventari paigaldamisel, mis asuvad vanalinna muinsuskaitsealal, tuleb esitada välikohviku eskiislahendus koos inventari kirjeldusega komplekteeritult 3 eksemplaris (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond, Tallinna Kesklinna Valitsus, ettevõtja).

Tulemus

Eskiisprojektid vaatab läbi komisjon, mis koguneb kord nädalas. Komisjoni otsusest teavitatakse taotlejat kahe nädala jooksul eskiisprojekti kättesaamisest arvates telefoni või e-posti teel. Kooskõlastatud või mittekooskõlastatud projektdokumentatsiooni saab kätte Raekoja plats 12 II korruselt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonnast.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Kontaktandmed
Ametnik: Boris Dubovik
Telefon: 6457176
E-post: boris.dubovik@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata
empty   
Ametnik: Urve Arukaevu
Telefon: 6457188
E-post: urve.arukaevu@tallinnlv.ee
Veebiaadress: vaata