Vältimatu sotsiaalabi (riided, toiduabi)

Elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikute abistamine, riideabi ja toiduabi.

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

Tagatud vältimatu sotsiaalabi.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus: