Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide kaitsmine

Kõik lapsesse puutuvad vaidlused lahendatakse lapse elukohajärgse eestkosteasutuse poolt. Juhul kui vanem seab ohtu oma lapse tervise ja elu, on eestkosteasutusel seadusest tulenev kohustus ja õigus korraldada lapse edasine elu lähtuvalt lapse huvidest.

Loe edasiKuva vähem

Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide esindajaks kõigis lapsesse puutuvates küsimustes on eestkosteasutus, juhul kui lapsele pole määratud eestkostjat (täidab lapsevanema ülesandeid).

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Pöördu lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötaja poole.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

Lapse huvid on kaitstud.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Teenuse osutamisega seotud vaidlusi lahendab linnaosa vanem. Linnaosa vanema haldusaktiga mittenõustumisel saab pöörduda linnavalitsuse või maavanema poole.