Veekogude kaitse

Veehaarete kaitse, kasutamise korraldamise ja rajamistaotluste menetlemine, linna veekogude ja märgalade kasutamise ja kaitse korraldamine.

Loe edasiKuva vähem

1. Vali nimekirjast sobiv teenuse osutaja:

Tallinna Keskkonnaamet