Tuleviku Tallinna linnaruum

Tallinna Linnahall

Linnahall ärkab nüüdisaegsel tasemel teatri- ja kontserdipaigana täiesti uuele elule. Kontserdisaali rekonstrueerimisel on seatud eesmärgiks kogu Põhja- ja Ida-Euroopa regioonis konkurentsivõimelise akustikaga ning moodsaima ja võimalusterohke lavatehnikaga umbes 5000 istekohaga saal, mis meelitaks siia esinema maailmatasemel sümfooniaorkestreid ja grandioosseid lavastusi.

Reidi tee

Reidi tee eskiisi koostamisel arvestati inimeste poolt tehtud ettepanekutega. Kevadel toimusid Tallinnas Linnaplaneerimise Ameti, Kommunaalameti ja Transpordiameti koostöös suure ning linnale väga olulise tee-ehituse – Reidi tee,  esmaste eskiiside avalikud tutvustused ning arutelud, mille käigus kutsuti linlasi üles selle kohta arvamust avaldama. Aruteludele järgnenud kahe nädala jooksul esitati Reidi tee eskiisile ligi viissada arvamust või ettepanekut, mis on tänaseks ka kõik läbi töötatud.

Tutvu Reidi tee projekti ning eskiislahendustega

Tammsaare park

Pargi rekonstrueerimistööd on kavandatud ellu viia 2017. ja 2018. aastal. Tammsaare pargi rekonstrueerimine on eelduseks kogu linnasüdame ümberkujundamisele kaasaegseks avatud linnaruumiks. Rekonstrueerimisprojekti mahus on koostatud uus lahendus ka Viru keskusega külgnevale praegu ebamäärase funktsiooniga kasutamata alale, kuid seda on planeeritud täpsustada Tallinna peatänava projekteerimistööde mahus. Nimetatud ala peaks moodustama üleminekutsooni lopsaka, peamiselt ajaloolise haljastusega Tammsaare pargi ja kaasaegse vormikeelega hoonetekompleksi vahel.

Loe lähemalt, mida Tammsaare pargi rekonstrueerimise tööde käigus uuendatakse

Mustamäe spordikeskus

Mustamäe spordi- ja vabaajakeskusesse on kavandatud avalik saun elanikele, kel kodus saunavõimalused puuduvad ning lõõgastust otsivatele inimestele saunakeskus koos lastealaga.
Sportlikku ajaviidet soovivad inimesed saavad jõusaali, rühmatreeningute saali ja sportbasseini koondava spordiklubi, spordisaali pallimängudeks, tantsu-, võimlemis- jms treeninguteks ning bowlingusaali. Arendaja peab lähtuma spordi- ja vabaajakeskuse projekteerimisel lõplikus pakkumises esitatud eskiislahendusest ning objekti kasutusse võtma hiljemalt 30. novembriks 2018.

Pae asumi jalakäijate promenaad

Kultuurikeskus Kaja ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse hoonekompleks

Mustamäe terviskeskus

Sõle spordikeskus

Viimati muudetud: 21.09.2017