PealehtTeenused › Sotsiaalhoolekanne

Üldhooldekodu teenus

Est Rus Eng
Üldhooldekoduteenuse eesmärk on kindlustada eelkõige üksi elavate eakate, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega, ööpäevaringne hooldamine üldhooldekodus. Üldhooldekodu koha taotlejate järjekorda võetakse Tallinna eakad, kes ise või kelle seadusjärgsed ülalpidajad oma tervise, kõrge vanuse ja vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised isikule hooldust tagama. Kui eakas inimene, tema pereliige või hooldaja soovib taotleda hooldekodu koha maksmisel Tallinna linna kaasfinantseerimist, tuleb tal pöörduda elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna poole, kus selgitatakse välja, kas linna osaluse saamine on õigustatud.... (loe lisa)

Haabersti Linnaosa Valitsus

Millest alustada
Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib taotleda kohta hooldekodusse, tuleb tal pöörduda kas otse hooldekodusse või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda. Taotlemine: teenuse taotleja elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnast. Tallinna linna kaasfinantseerimisel hooldekodusse taotleja esitab elukohajärgsele linnaosa valitsusele kirjaliku avalduse. Avalduses märgitakse:
1. isiku nimi, sünniaeg, elukoht, isiku ja esindajate kontaktandmed;
2. üldhooldekodusse paigutamise vajadus, näidates ära põhjused, mis tingivad ööpäevase hooldamise ja kõrvalabi ja/või igapäevase põetuse vajaduse ning asjaolud, miks ei ole võimalik nimetatud vajadusi rahuldada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
3. isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta ja nende kontaktandmed;
4. isiku kohustus tasuda üldhooldekodus kehtivate hoolduskulude katmiseks omaosalustasuna 95% igakuisest pensionist või muust igakuisest sissetulekust;
Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
5. koopia isikut tõendavast dokumendist;
6. koopia Arstliku Ekspertiisi Komisjoni (AEK-i) otsusest selle olemasolul;
7. väljavõte haigusloost (sh teave nakkushaigustest, psühhiaatrilisest diagnoosist, sõltuvustest) koos arsti kinnitusega igapäevase põetamise või hoolduse vajalikkusest;
8. geriaatrilise või rehabilitatsioonimeeskonna otsus selle olemasolul;
9. tõend pensioni või muu igakuise sissetuleku suuruse kohta;
10. seadusjärgsete ülalpidajate taotlus hoolduskulude osaliseks või täielikuks tasumiseks linna poolt koos dokumentidega, mis tõendavad, et nad ei ole suutelised kohaselt täitma perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust ja seadusjärgsete ülalpidajate kirjalik kohustus hoolduskulude osalise tasumise kohta.
Linnaosavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.
 
Isikutuvastus
Kaasa võta isikut tõendav dokument.
 
Tulemus
Isik on vajadusel suunatud ööpäevaringsele hooldusele hoolekandeasutuses.
 
Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:
Pöörduda teenuse osutaja poole.
 
Kontaktandmed Vastuvõtuajad
 
Ametnik: Meeli Vaarpuu
Aadress: Ehitajate tee 109a
Veebiaadress: vaata
Telefon: 6404807
E-post: Meeli.Vaarpuu [ät] tallinnlv.ee
E (09:00 - 12:00) (14:00 - 17:30)
T (09:00 - 12:00)
N (09:00 - 12:00) (14:00 - 16:30)
R (09:00 - 12:00)

Kristiine Linnaosa Valitsus

Millest alustada
Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib taotleda kohta hooldekodusse, tuleb tal pöörduda kas otse hooldekodusse või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda. Taotlemine: teenuse taotleja elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnast. Tallinna linna kaasfinantseerimisel hooldekodusse taotleja esitab elukohajärgsele linnaosa valitsusele kirjaliku avalduse. Avalduses märgitakse:
1. isiku nimi, sünniaeg, elukoht, isiku ja esindajate kontaktandmed;
2. üldhooldekodusse paigutamise vajadus, näidates ära põhjused, mis tingivad ööpäevase hooldamise ja kõrvalabi ja/või igapäevase põetuse vajaduse ning asjaolud, miks ei ole võimalik nimetatud vajadusi rahuldada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
3. isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta ja nende kontaktandmed;
4. isiku kohustus tasuda üldhooldekodus kehtivate hoolduskulude katmiseks omaosalustasuna 95% igakuisest pensionist või muust igakuisest sissetulekust;
Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
5. koopia isikut tõendavast dokumendist;
6. koopia Arstliku Ekspertiisi Komisjoni (AEK-i) otsusest selle olemasolul;
7. väljavõte haigusloost (sh teave nakkushaigustest, psühhiaatrilisest diagnoosist, sõltuvustest) koos arsti kinnitusega igapäevase põetamise või hoolduse vajalikkusest;
8. geriaatrilise või rehabilitatsioonimeeskonna otsus selle olemasolul;
9. tõend pensioni või muu igakuise sissetuleku suuruse kohta;
10. seadusjärgsete ülalpidajate taotlus hoolduskulude osaliseks või täielikuks tasumiseks linna poolt koos dokumentidega, mis tõendavad, et nad ei ole suutelised kohaselt täitma perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust ja seadusjärgsete ülalpidajate kirjalik kohustus hoolduskulude osalise tasumise kohta.
Linnaosavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.
 
Isikutuvastus
Kaasa võta isikut tõendav dokument.
 
Tulemus
Isik on vajadusel suunatud ööpäevaringsele hooldusele hoolekandeasutuses.
 
Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:
Pöörduda teenuse osutaja poole.
 
Kontaktandmed Vastuvõtuajad
 
Ametnik: Laine Helmdorf
Aadress: Tulika tn 33b
Veebiaadress: vaata
Telefon: 6457148
E-post: Laine.Helmdorf [ät] tallinnlv.ee
E (09:00 - 13:00) (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 13:00) (14:00 - 17:00)

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Millest alustada
Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib taotleda kohta hooldekodusse, tuleb tal pöörduda kas otse hooldekodusse või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda. Taotlemine: teenuse taotleja elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnast. Tallinna linna kaasfinantseerimisel hooldekodusse taotleja esitab elukohajärgsele linnaosa valitsusele kirjaliku avalduse. Avalduses märgitakse:
1. isiku nimi, sünniaeg, elukoht, isiku ja esindajate kontaktandmed;
2. üldhooldekodusse paigutamise vajadus, näidates ära põhjused, mis tingivad ööpäevase hooldamise ja kõrvalabi ja/või igapäevase põetuse vajaduse ning asjaolud, miks ei ole võimalik nimetatud vajadusi rahuldada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
3. isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta ja nende kontaktandmed;
4. isiku kohustus tasuda üldhooldekodus kehtivate hoolduskulude katmiseks omaosalustasuna 95% igakuisest pensionist või muust igakuisest sissetulekust;
Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
5. koopia isikut tõendavast dokumendist;
6. koopia Arstliku Ekspertiisi Komisjoni (AEK-i) otsusest selle olemasolul;
7. väljavõte haigusloost (sh teave nakkushaigustest, psühhiaatrilisest diagnoosist, sõltuvustest) koos arsti kinnitusega igapäevase põetamise või hoolduse vajalikkusest;
8. geriaatrilise või rehabilitatsioonimeeskonna otsus selle olemasolul;
9. tõend pensioni või muu igakuise sissetuleku suuruse kohta;
10. seadusjärgsete ülalpidajate taotlus hoolduskulude osaliseks või täielikuks tasumiseks linna poolt koos dokumentidega, mis tõendavad, et nad ei ole suutelised kohaselt täitma perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust ja seadusjärgsete ülalpidajate kirjalik kohustus hoolduskulude osalise tasumise kohta.
Linnaosavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.
 
Isikutuvastus
Kaasa võta isikut tõendav dokument.
 
Tulemus
Isik on vajadusel suunatud ööpäevaringsele hooldusele hoolekandeasutuses.
 
Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:
Pöörduda teenuse osutaja poole.
 
Kontaktandmed Vastuvõtuajad
 
Ametnik: Kaja Merilaine
Aadress: Pallasti tn 54
Veebiaadress: vaata
Telefon: 6457754
E-post: Kaja.Merilaine [ät] tallinnlv.ee
Kommentaar:
E (09:00 - 12:00) (14:00 - 17:30)
T (09:00 - 12:00) (14:00 - 16:30)
N (09:00 - 12:00) (14:00 - 16:30)

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Millest alustada
Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib taotleda kohta hooldekodusse, tuleb tal pöörduda kas otse hooldekodusse või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda. Taotlemine: teenuse taotleja elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnast. Tallinna linna kaasfinantseerimisel hooldekodusse taotleja esitab elukohajärgsele linnaosa valitsusele kirjaliku avalduse. Avalduses märgitakse:
1. isiku nimi, sünniaeg, elukoht, isiku ja esindajate kontaktandmed;
2. üldhooldekodusse paigutamise vajadus, näidates ära põhjused, mis tingivad ööpäevase hooldamise ja kõrvalabi ja/või igapäevase põetuse vajaduse ning asjaolud, miks ei ole võimalik nimetatud vajadusi rahuldada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
3. isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta ja nende kontaktandmed;
4. isiku kohustus tasuda üldhooldekodus kehtivate hoolduskulude katmiseks omaosalustasuna 95% igakuisest pensionist või muust igakuisest sissetulekust;
Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
5. koopia isikut tõendavast dokumendist;
6. koopia Arstliku Ekspertiisi Komisjoni (AEK-i) otsusest selle olemasolul;
7. väljavõte haigusloost (sh teave nakkushaigustest, psühhiaatrilisest diagnoosist, sõltuvustest) koos arsti kinnitusega igapäevase põetamise või hoolduse vajalikkusest;
8. geriaatrilise või rehabilitatsioonimeeskonna otsus selle olemasolul;
9. tõend pensioni või muu igakuise sissetuleku suuruse kohta;
10. seadusjärgsete ülalpidajate taotlus hoolduskulude osaliseks või täielikuks tasumiseks linna poolt koos dokumentidega, mis tõendavad, et nad ei ole suutelised kohaselt täitma perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust ja seadusjärgsete ülalpidajate kirjalik kohustus hoolduskulude osalise tasumise kohta.
Linnaosavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.
 
Isikutuvastus
Kaasa võta isikut tõendav dokument.
 
Tulemus
Isik on vajadusel suunatud ööpäevaringsele hooldusele hoolekandeasutuses.
 
Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:
Pöörduda teenuse osutaja poole.
 
Kontaktandmed Vastuvõtuajad
 
Ametnik: Aivi Kokk
Aadress: A. H. Tammsaare tee 135
Veebiaadress: vaata
Telefon: 6457561
E-post: Aivi.Kokk [ät] tallinnlv.ee
E (09:00 - 12:00) (14:00 - 18:00)
T (09:00 - 12:00)
N (09:00 - 12:00) (14:00 - 17:00)
R (09:00 - 12:00)

Nõmme Linnaosa Valitsus

Millest alustada
Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib taotleda kohta hooldekodusse, tuleb tal pöörduda kas otse hooldekodusse või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda. Taotlemine: teenuse taotleja elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnast. Tallinna linna kaasfinantseerimisel hooldekodusse taotleja esitab elukohajärgsele linnaosa valitsusele kirjaliku avalduse. Avalduses märgitakse:
1. isiku nimi, sünniaeg, elukoht, isiku ja esindajate kontaktandmed;
2. üldhooldekodusse paigutamise vajadus, näidates ära põhjused, mis tingivad ööpäevase hooldamise ja kõrvalabi ja/või igapäevase põetuse vajaduse ning asjaolud, miks ei ole võimalik nimetatud vajadusi rahuldada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
3. isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta ja nende kontaktandmed;
4. isiku kohustus tasuda üldhooldekodus kehtivate hoolduskulude katmiseks omaosalustasuna 95% igakuisest pensionist või muust igakuisest sissetulekust;
Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
5. koopia isikut tõendavast dokumendist;
6. koopia Arstliku Ekspertiisi Komisjoni (AEK-i) otsusest selle olemasolul;
7. väljavõte haigusloost (sh teave nakkushaigustest, psühhiaatrilisest diagnoosist, sõltuvustest) koos arsti kinnitusega igapäevase põetamise või hoolduse vajalikkusest;
8. geriaatrilise või rehabilitatsioonimeeskonna otsus selle olemasolul;
9. tõend pensioni või muu igakuise sissetuleku suuruse kohta;
10. seadusjärgsete ülalpidajate taotlus hoolduskulude osaliseks või täielikuks tasumiseks linna poolt koos dokumentidega, mis tõendavad, et nad ei ole suutelised kohaselt täitma perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust ja seadusjärgsete ülalpidajate kirjalik kohustus hoolduskulude osalise tasumise kohta.
Linnaosavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.
 
Isikutuvastus
Kaasa võta isikut tõendav dokument.
 
Tulemus
Isik on vajadusel suunatud ööpäevaringsele hooldusele hoolekandeasutuses.
 
Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:
Pöörduda teenuse osutaja poole.
 
Kontaktandmed Vastuvõtuajad
 
Ametnik: Kristel Vallsalu
Aadress: Nõmme-Kase tn 12b
Veebiaadress: vaata
Telefon: 6457389
E-post: Kristel.Vallsalu [ät] tallinnlv.ee
E (09:00 - 12:00) (14:00 - 18:00)
T (09:00 - 12:00)
N (09:00 - 12:00) (14:00 - 17:00)

Pirita Linnaosa Valitsus

Millest alustada
Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib taotleda kohta hooldekodusse, tuleb tal pöörduda kas otse hooldekodusse või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda. Taotlemine: teenuse taotleja elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnast. Tallinna linna kaasfinantseerimisel hooldekodusse taotleja esitab elukohajärgsele linnaosa valitsusele kirjaliku avalduse. Avalduses märgitakse:
1. isiku nimi, sünniaeg, elukoht, isiku ja esindajate kontaktandmed;
2. üldhooldekodusse paigutamise vajadus, näidates ära põhjused, mis tingivad ööpäevase hooldamise ja kõrvalabi ja/või igapäevase põetuse vajaduse ning asjaolud, miks ei ole võimalik nimetatud vajadusi rahuldada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
3. isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta ja nende kontaktandmed;
4. isiku kohustus tasuda üldhooldekodus kehtivate hoolduskulude katmiseks omaosalustasuna 95% igakuisest pensionist või muust igakuisest sissetulekust;
Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
5. koopia isikut tõendavast dokumendist;
6. koopia Arstliku Ekspertiisi Komisjoni (AEK-i) otsusest selle olemasolul;
7. väljavõte haigusloost (sh teave nakkushaigustest, psühhiaatrilisest diagnoosist, sõltuvustest) koos arsti kinnitusega igapäevase põetamise või hoolduse vajalikkusest;
8. geriaatrilise või rehabilitatsioonimeeskonna otsus selle olemasolul;
9. tõend pensioni või muu igakuise sissetuleku suuruse kohta;
10. seadusjärgsete ülalpidajate taotlus hoolduskulude osaliseks või täielikuks tasumiseks linna poolt koos dokumentidega, mis tõendavad, et nad ei ole suutelised kohaselt täitma perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust ja seadusjärgsete ülalpidajate kirjalik kohustus hoolduskulude osalise tasumise kohta.
Linnaosavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.
 
Isikutuvastus
Kaasa võta isikut tõendav dokument.
 
Tulemus
Isik on vajadusel suunatud ööpäevaringsele hooldusele hoolekandeasutuses.
 
Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:
Pöörduda teenuse osutaja poole.
 
Kontaktandmed Vastuvõtuajad
 
Ametnik: Ingrit Säär
Aadress: Merivälja tee 24
Veebiaadress: vaata
Telefon: 6457623
E-post: Ingrit.Saar [ät] tallinnlv.ee
E (09:00 - 12:00) (14:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00) (14:00 - 17:00)
R (09:00 - 12:00)
Reedel vastuvõtt eelregistreerimisega.

Põhja-Tallinna Valitsus

Millest alustada
Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib taotleda kohta hooldekodusse, tuleb tal pöörduda kas otse hooldekodusse või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda. Taotlemine: teenuse taotleja elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnast. Tallinna linna kaasfinantseerimisel hooldekodusse taotleja esitab elukohajärgsele linnaosa valitsusele kirjaliku avalduse. Avalduses märgitakse:
1. isiku nimi, sünniaeg, elukoht, isiku ja esindajate kontaktandmed;
2. üldhooldekodusse paigutamise vajadus, näidates ära põhjused, mis tingivad ööpäevase hooldamise ja kõrvalabi ja/või igapäevase põetuse vajaduse ning asjaolud, miks ei ole võimalik nimetatud vajadusi rahuldada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
3. isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta ja nende kontaktandmed;
4. isiku kohustus tasuda üldhooldekodus kehtivate hoolduskulude katmiseks omaosalustasuna 95% igakuisest pensionist või muust igakuisest sissetulekust;
Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
5. koopia isikut tõendavast dokumendist;
6. koopia Arstliku Ekspertiisi Komisjoni (AEK-i) otsusest selle olemasolul;
7. väljavõte haigusloost (sh teave nakkushaigustest, psühhiaatrilisest diagnoosist, sõltuvustest) koos arsti kinnitusega igapäevase põetamise või hoolduse vajalikkusest;
8. geriaatrilise või rehabilitatsioonimeeskonna otsus selle olemasolul;
9. tõend pensioni või muu igakuise sissetuleku suuruse kohta;
10. seadusjärgsete ülalpidajate taotlus hoolduskulude osaliseks või täielikuks tasumiseks linna poolt koos dokumentidega, mis tõendavad, et nad ei ole suutelised kohaselt täitma perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust ja seadusjärgsete ülalpidajate kirjalik kohustus hoolduskulude osalise tasumise kohta.
Linnaosavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.
 
Isikutuvastus
Kaasa võta isikut tõendav dokument.
 
Tulemus
Isik on vajadusel suunatud ööpäevaringsele hooldusele hoolekandeasutuses.
 
Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:
Pöörduda teenuse osutaja poole.
 
Kontaktandmed Vastuvõtuajad
 
Ametnik: Milvi Rambak
Aadress: Kotzebue tn 2
Veebiaadress: vaata
Telefon: 6457086
E-post: Milvi.Rambak [ät] tallinnlv.ee
E (09:00 - 12:00) (14:00 - 18:00)
T (09:00 - 12:00) (14:00 - 16:00)
N (09:00 - 12:00)
 
Ametnik:
Aadress: Kotzebue tn 2
Telefon: 6457093
E-post: Ulli.Luide [ät] tallinnlv.ee
E (9:00 - 12:00) (14:00 - 18:00)
T (9:00 - 12:00) (14:00 - 16:00)
N (9:00 - 12:00)

Tallinna Iru Hooldekodu

Millest alustada
Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib taotleda kohta hooldekodusse, tuleb tal pöörduda kas otse hooldekodusse või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda. Taotlemine: teenuse taotleja elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnast. Tallinna linna kaasfinantseerimisel hooldekodusse taotleja esitab elukohajärgsele linnaosa valitsusele kirjaliku avalduse. Avalduses märgitakse:
1. isiku nimi, sünniaeg, elukoht, isiku ja esindajate kontaktandmed;
2. üldhooldekodusse paigutamise vajadus, näidates ära põhjused, mis tingivad ööpäevase hooldamise ja kõrvalabi ja/või igapäevase põetuse vajaduse ning asjaolud, miks ei ole võimalik nimetatud vajadusi rahuldada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
3. isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta ja nende kontaktandmed;
4. isiku kohustus tasuda üldhooldekodus kehtivate hoolduskulude katmiseks omaosalustasuna 95% igakuisest pensionist või muust igakuisest sissetulekust;
Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
5. koopia isikut tõendavast dokumendist;
6. koopia Arstliku Ekspertiisi Komisjoni (AEK-i) otsusest selle olemasolul;
7. väljavõte haigusloost (sh teave nakkushaigustest, psühhiaatrilisest diagnoosist, sõltuvustest) koos arsti kinnitusega igapäevase põetamise või hoolduse vajalikkusest;
8. geriaatrilise või rehabilitatsioonimeeskonna otsus selle olemasolul;
9. tõend pensioni või muu igakuise sissetuleku suuruse kohta;
10. seadusjärgsete ülalpidajate taotlus hoolduskulude osaliseks või täielikuks tasumiseks linna poolt koos dokumentidega, mis tõendavad, et nad ei ole suutelised kohaselt täitma perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust ja seadusjärgsete ülalpidajate kirjalik kohustus hoolduskulude osalise tasumise kohta.
Linnaosavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.
 
Isikutuvastus
Kaasa võta isikut tõendav dokument.
 
Tulemus
Isik on vajadusel suunatud ööpäevaringsele hooldusele hoolekandeasutuses.
 
Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:
Pöörduda teenuse osutaja poole.
 
Kontaktandmed
 
Aadress: Hooldekodu tee 2
Veebiaadress: vaata
Telefon: 60 62 802
E-post: iru(at)iruhk.ee
Kommentaar:

Tallinna Kesklinna Valitsus

Millest alustada
Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib taotleda kohta hooldekodusse, tuleb tal pöörduda kas otse hooldekodusse või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda. Taotlemine: teenuse taotleja elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnast. Tallinna linna kaasfinantseerimisel hooldekodusse taotleja esitab elukohajärgsele linnaosa valitsusele kirjaliku avalduse. Avalduses märgitakse:
1. isiku nimi, sünniaeg, elukoht, isiku ja esindajate kontaktandmed;
2. üldhooldekodusse paigutamise vajadus, näidates ära põhjused, mis tingivad ööpäevase hooldamise ja kõrvalabi ja/või igapäevase põetuse vajaduse ning asjaolud, miks ei ole võimalik nimetatud vajadusi rahuldada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
3. isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta ja nende kontaktandmed;
4. isiku kohustus tasuda üldhooldekodus kehtivate hoolduskulude katmiseks omaosalustasuna 95% igakuisest pensionist või muust igakuisest sissetulekust;
Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
5. koopia isikut tõendavast dokumendist;
6. koopia Arstliku Ekspertiisi Komisjoni (AEK-i) otsusest selle olemasolul;
7. väljavõte haigusloost (sh teave nakkushaigustest, psühhiaatrilisest diagnoosist, sõltuvustest) koos arsti kinnitusega igapäevase põetamise või hoolduse vajalikkusest;
8. geriaatrilise või rehabilitatsioonimeeskonna otsus selle olemasolul;
9. tõend pensioni või muu igakuise sissetuleku suuruse kohta;
10. seadusjärgsete ülalpidajate taotlus hoolduskulude osaliseks või täielikuks tasumiseks linna poolt koos dokumentidega, mis tõendavad, et nad ei ole suutelised kohaselt täitma perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust ja seadusjärgsete ülalpidajate kirjalik kohustus hoolduskulude osalise tasumise kohta.
Linnaosavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.
 
Isikutuvastus
Kaasa võta isikut tõendav dokument.
 
Tulemus
Isik on vajadusel suunatud ööpäevaringsele hooldusele hoolekandeasutuses.
 
Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:
Pöörduda teenuse osutaja poole.
 
Kontaktandmed Vastuvõtuajad
 
Ametnik: Kelli Teede
Aadress: Pärnu mnt 9
Veebiaadress: vaata
Telefon: 6457833
E-post: Kelli.Teede [ät] tallinnlv.ee
E (09:00 - 12:00) (13:00 - 18:00)
N (09:00 - 12:00) (13:00 - 17:00)