Üldhooldekodu teenus

Teenuse eesmärk on kindlustada eelkõige üksi elavate eakate, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega, ööpäevaringne hooldamine üldhooldekodus. Üldhooldekodu koha taotlejate järjekorda võetakse Tallinna eakad, kes ise või kelle seadusjärgsed ülalpidajad oma tervise, kõrge vanuse ja vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised isikule hooldust tagama.
Kui eakas inimene, tema pereliige või hooldaja soovib taotleda hooldekodu koha maksmisel Tallinna linna kaasfinantseerimist, tuleb tal pöörduda elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna poole, kus selgitatakse välja, kas linna osaluse saamine on õigustatud.
Kui linnale kuuluvas Iru Hooldekodus puudub vaba koht, suunatakse isik tema nõusolekul teisesse Eesti hooldekodusse.
Tallinna eakatele osutavad hooldekoduteenust :
Tallinna linna hoolekandeasutus – Iru Hooldekodu, Hooldekodu tee 2, Tallinn 13914, tel 6062802, e-post: iru@iruhk.ee.
teised Eesti hooldekodud (hooldekodude andmed ja kontaktid on sotsiaalministeeriumi koduleheküljel http://www.sm.ee/sinule/eakale/hoolekandeasutused.html)

Rakendatakse omaosalust. Teenuse saaja võtab endale kohustuse tasuda 95% oma igakuisest pensionist või muust sissetulekust, kuid mitte rohkem kui kinnitatud hoolduskulu.

Loe edasiKuva vähem

Taotluse esitamiseks:

Millest alustada

Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib taotleda kohta hooldekodusse, tuleb tal pöörduda kas otse hooldekodusse või kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda. Taotlemine: teenuse taotleja elukohajärgse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonnast. Tallinna linna kaasfinantseerimisel hooldekodusse taotleja esitab elukohajärgsele linnaosa valitsusele kirjaliku avalduse.

Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

Isikutuvastus

Kaasa võta isikut tõendav dokument.

Tulemus

Isik on vajadusel suunatud ööpäevaringsele hooldusele hoolekandeasutuses.

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

Pöörduda teenuse osutaja poole.