Avaleht › Allika lasteaed

emo_allikas.gif

Tere tulemast Tallinna Allika Lasteaia kodulehele!

Tallinna Allika lasteaed avati 1973 aastal ja asub Mustamäel. Meie lasteaed on vene õppekeelega munitsipaalasutus. Lasteaias töötab 12 rühma. 6 rühma töötab HEA ALGUSE metoodika alusel. Lasteaias on 2 sõimerühma ning 3 keelekümblusrühma. (2003 aasta septembrist alustas üks keelekümblusrühm edukalt oma tegevust. 2004 septembris avati teine keelekümblusrühm.) Keeleõpet alustatakse 3-aastaselt. Alates 2010 a. osalevad kaks rühma projektis "Kiusamisest vaba lasteaed". Lasteaias töötab logopeed ja psühholoog. Lasteaia asukoht  annab suurepärased võimalused õppe – ja kasvatustöö läbiviimiseks õues.

 

Küsimused ja ettepanekud

Lapse puudumisest teatamine

Iseteeninduse bänner lasteaedadele
Reklaam
Tervist edendav lasteaed
Märka ja aita - staatiline - õige