AvalehtAllika lasteaedLasteaiast › Missioon,...

Allika Lasteaia missioon, visioon, väärtused


Visioon

Tallinna Allika Lasteaed on multikultuurne, tervist edendav, uuele avatud, hea ning sõbraliku
õpi – ja kasvukeskkonnaga, perega koostööd tegev lasteaed.

 

Missioon

Luua lapsele turvaline keskkond, et iga laps tunneks end mugavalt nii emotsionaalselt, psühholoogiliselt kui füüsiliselt.

 

Põhiväärtused:

Tervis - füüsilise, psüühilise ja vaimse heaolu ühtsus. Väärtustatakse tervislikke eluviise, tervislikku toitumist, füüsilist aktiivsust. 

Ohutus - turvaline ja sõbralik kasvu-, mängu-, õpi- ja töökeskkond. 

Kaasaegsus – õppiv organisatsioon, kes tunneb rõõmu loovast tegevusest, e- tehnoloogia võimalustest, uute teadmiste omandamisest, huvitub teiste rahvaste keeltest, nende kommetest ja kultuurist. 

Hariduslik ja sotsiaalne valmisolek – laps on saanud lasteaiast hea ettevalmistuse kooliks.

 

 

Meie traditsioonid:

 • Spordipäev
 • Lastekaitsepäev
 • Sügispidu 
 • Isadepäev 
 • Mardipäev 
 • Kadripäev 
 • Teatripäev 
 • Eesti Vabariigi iseseisvuspäev 
 • Sõbrapäev 
 • Vastlad. 
 • Ekskursioonid. 
 • Emadepäev 
 • Koolieelikute pidu
 • Jõulud
 • Uus aasta
Viimati muudetud: 27.02.2014
Iseteeninduse bänner lasteaedadele
Reklaam
Tervist edendav lasteaed
Märka ja aita - staatiline - õige