AvalehtAllika lasteaedLasteaiast › Teenuste hinnad

Allika lasteaia teenuste hinnad


Lasteaiatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks ("kohatasuks") ja toidurahaks.

Vanema poolt kaetava osa maksumuseks 57,34 eurot (tutvu KK 1-2/775 ).

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus nr 9 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Vanema osa määraks on summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.

Toidupäeva maksumus on:

  • sõimerühmas 1,73 eurot
  • aiarühmas 1,93 eurot

Lasteaia arved saadetakse osutatud vanematega e-posti aadressile. Lapsevanem on kohustatud maksma lasteaiatasu vastavale arveldusarvele määratud tähtpäevaks.

Paremaks teenindamiseks saad linna esitatavaid arveid maksta ning teavitusi tellida iseteenindusportaalis https://iseteenindus.tallinn.ee/. Keskkonda sisenemiseks on kodanikul vaja ID kaarti või võib ka siseneda läbi panga. Iga kodanik näeb ainult talle esitatud arveid ja saab nende eest samas kohas ka maksta. Vastavasisulise teate edastab raamatupidamise osakond neile klientidele, kes saavad arveid e-mailile.

 

Viimati muudetud: 13.09.2017
Iseteeninduse bänner lasteaedadele
Reklaam
Tervist edendav lasteaed
Märka ja aita - staatiline - õige