AvalehtAllika lasteaedLapsevanemaleÕppetöö info › Erivajadusega laps

Erivajadusega laps Tallinna Allika lasteaias


Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas. Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö (rühmaõpetaja, meditsiinitöötaja, logopeed, psühholoog, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja), mille toimimise eest vastutab lasteasutuse juhataja.

Tallinna Allika Lasteaias toimub laste erivajaduse väljaselgitamine. Igal sügisel vestlevad tugispetsialistid kõigi lastega, et selgitada välja erivajadusi. Kui leitakse, et lapsel on vaja psühholoogist või logopeedilist abi, toimub vestlus lapsevanemaga. Lastel on võimalus saada tugispetsialisti abi vanema nõusolekul.

Laste arengu arendamisel kasutataksekasutatakse järgnevaid tegevusi:

• Laste uuring

• Mängu teraapia

• Tegevusteraapia

• Vestlused

• Liivateraapia

• Logopeediline massaz

• Lastevanemate nõustamine

 Vajadusel koostavad rühma pedagoogid õppeaasta algul koostöös logopeedi ja teiste spetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest.

Lasteasutus toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peresid.

Viimati muudetud: 06.10.2017
Iseteeninduse bänner lasteaedadele
Reklaam
Tervist edendav lasteaed
Märka ja aita - staatiline - õige
Eco School - Alates sept.2016  Roheline Kool Tallinna Seli Lasteaias