AvalehtAllika lasteaedLapsevanemaleÕppetöö info › Erivajadusega laps

Erivajadusega laps Allika lasteaias


Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas. Erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö (rühmaõpetaja, meditsiinitöötaja, logopeed, psühholoog, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja), mille toimimise eest vastutab lasteasutuse juhataja. Tallinna Allika Lasteaias on toimunud laste erivajaduse väljaselgitamine. Lastele on kättesaadav spetsialisti nõustamine.

• Logopeedi ja psühühholoogi teenuste osutamine lastele

• Õpetajateja lastevanemate nõustamine

• Nõustamisinfo paigaldamine lasteaia koduleheküljel

Toimub kõigi rühmade psühholoogiline ja logopeediline jälgimine. Jälgimise tulemusenatoetatakse lapse arengu diagnostikat. Laste arengu arendamisel kasutatakse tegivusi:

• Laste uuring

• Mängu teraapia

• Tegivusteraaa

• Vestlused

• Liivateraapia

• Logopeediline massaz

• Lastevanemate nõustamine

 

Psüholoogilise abi eesmärgid ja ülesanded lasteaias
Eesmärk: laste psüholoogiline tervis, milline aluseks on lapse täisväärtuslik areng kõigil koolieelstel lapsepõlve etappidel.
Ülesanded:

1. Vanuseliste võimaluste

2. Laste individuaalste eripärasuste arendamine-huvide, võimete, kaldavuste, tunnete,suhete, harrastuste, eluplaanid jm.

3. laste arengule soodsa psühholoogilise kliima loomine.

4. öigeaegse psühholoogilise abi ja osustamine lastele, samuti vanematele ja õpitajatele.

Töösuunad:

1. Psühholoogiline diagnostika

2. Korrektsioonilised ja arendavad tegevused lastega

3. psühholoogiline harimine ja profilaktika

4. psühholoogiline nõustamine lastevanematele

5. lasteaia tegevuse psühholoogiline tuge

Vajadusel koostavad rühma pedagoogid õppeaasta algul koostöös logopeedi ja spetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest. Lasteasutus toetab erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri väärtustamisel.

Viimati muudetud: 2.02.2014
Iseteeninduse bänner lasteaedadele
Reklaam
Tervist edendav lasteaed
Märka ja aita - staatiline - õige