AvalehtAllika lasteaedLasteaiast › Keelekümblus

Keelekümblus Allika lasteaias


Keelekümbluse algus Allika Lasteaias

Allika lasteaia juhataja, Tatjana Gorjatšova, tegi ettepaneku osaleda keelekümbluse pilootlasteaedade konkursil. Allika lasteaed oli üks kolmest lasteaiast, mis valiti pilootlasteaiaks.

Keelekümbluskursuste läbiviijateks, mis algasid 15. jaanuaril aastal 2002, olid Soome keelekümbluse spetsialistid: Soome-poolne projektijuht Hanna Turpeinen ja Eesti-poolne projektijuht Svetlana Belova.

Allika lasteaias alustas esimene keelekümblusrühm "Sipsik" oma tegevus 1. septembril aastal 2003. (Õpetajad Svetlana Ablaušina ja Mare Aus).

2004.a. kevadel võimaldati meil sõita Soome. Vaasa Ülikoolis olid meie loengud ja me külastasime ka linna keelekümbluse lasteaedu ning koole. Sama aasta sügisel saime Vaasa Ülikooli diplomid keelekümbluse kursuste lõpetamise kohta.

Allika lasteaial on tihe koostöö Tallinna Humanitaargumnaasiumiga ja Tallinna Reaalgumnaasiumiga, kuhu meie lapsed lähevad pärast lasteaia lõpetamist kümblema.

Viimane uuringu aruanne: http://www.scribd.com/doc/88482231/Kumblejate-aruanne-2012

 

 

Viimati muudetud: 30.01.2014
Iseteeninduse bänner lasteaedadele
Reklaam
Tervist edendav lasteaed
Märka ja aita - staatiline - õige
Eco School - Alates sept.2016  Roheline Kool Tallinna Seli Lasteaias