AvalehtAllika lasteaedLapsevanemale › Koostöö...

Koostöö lapsevanemaga Allika lasteaias


Koostöö lapsevanemaga on Allika lasteaias korraldatud järgmiselt:

  • Lasteasutuse pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.
  • Pedagoog teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest. Pedagoog loob lapsevanemale võimalused saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes.
  • Lapsevanemal võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja läbiviimises ning anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele.
  • Peretunnid lahtised tegevused lastevanematega aasta jooksul.
  • Arenguvestlused üks kord aastas - kevad, testid lastevanematele „Teie laps on valmis kooli minna“ üks kord aastas, ankeedid kaks korda aastas.
  • Lastevanemate koosolekud üks kord kvartalis iga rühm valib oma teematika.
  • Lastevanemate nõustamine: psühholoog ja logopeed.
  • Koosolekud lastevanematega toimuvad kolm korda aastas rümades, üldkoosolekud saalis kaks korda aastas.
Viimati muudetud: 04.02.2014
Iseteeninduse bänner lasteaedadele
Reklaam
Tervist edendav lasteaed
Märka ja aita - staatiline - õige