AvalehtAllika lasteaedLapsevanemaleÕppetöö info › Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid Allika lasteaias


2013-2014 Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta prioriteet teema: " Traditsioonid Eestis"


Kõlblus kasvatus

  • Lapsed tutvuvad Eestis elavate rahvuste mängudega, lauludega, muinasjuttudega ja pidupäevadega
  • Oli teostatud ja esitatud konkursile projekt, seotud traditsioonidega Eestis
  • Osaleme projektis " Kiusamisest vaba lasteaed"

 

Kehaline kasvatus

  • Kasutusel on metoodika " Õuesõppe"
  • Tallinna allika lasteaed - on parem hea õppekeskkonnaga lasteaed
  • Parendatud lasteaia laste külastatavust

 

Koostöö huvigruppidega

  • Lapsed õpivad eesti keelt tundides lasteaias ja ka ühistes ettevõtmistes koolidega ja teiste lasteaedadega
  • Lasteaed tegutseb koos perega laste osasaamiseks lähiümbruskonnas elavate rahvaste kultuurile
Viimati muudetud: 30.01.2014
Iseteeninduse bänner lasteaedadele
Reklaam
Tervist edendav lasteaed
Märka ja aita - staatiline - õige