AvalehtAllika lasteaedLasteaiast › Tervisedendus

Tervisedendus Allika lasteaias


Kõige laiemat kasutust on leidnud Maailma Terviseorganisatsiooni definitsioon: Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist. Eesti rahvatervise seadus defineerib tervise edendamist kui inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamist ning tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist.

https://www.riigiteataja.ee/akt/120112013002

Tallinna Allika Lasteaed  liitus Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga  2012. aastal. Lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema tervislikku arengut. Eesmärgi saavutamiseks lähenetakse tegevustele süsteemselt, põimitakse omavahel kõik lasteaias toimuv ja haaratakse kaasa kõik, kes või mis vähegi on seotud lasteaiaga.

TEL võrgustiku kohta saab lugeda: http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias/tervist-edendavate-lasteaedade-tel-vorgustik

Viimati muudetud: 4.02.2014
Iseteeninduse bänner lasteaedadele
Reklaam
Tervist edendav lasteaed
Märka ja aita - staatiline - õige