kohatasu hind alates 01.01.16


Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 alusel ja Tallinna Haridusameti käskirjaga KK nr 1-2/775 on koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus:

alates 1. jaanuarist 2017  57,34 eurot.

Viimati muudetud: 14.07.2017
Iseteeninduse bänner lasteaedadele
Reklaam
Tervist edendav lasteaed
Märka ja aita - staatiline - õige