Avaleht › Arhiivindus

est_suur

Vastavalt kehtivale põhimäärusele linnaarhiiv kogub ja säilitab Tallinna asutuste arhivaale, samuti muid arhivaale, mis on olulised Tallinna linna ja tema ajaloo uurimise seisukohalt, ning tagab nende kasutamise.

Arhiiv korraldab Tallinna ajaloo uurimist ning tegeleb oma kogudesse kuuluvate arhivaalide ja nende põhjal tehtavate uurimuste publitseerimisega.

LAHTIOLEKUAJAD 

RAAMAT TALLINNA LINNAARHIIVIST

Linnaarhiivi_trükised_plakat_v.png