2016/2017 õppeaasta üldeesmärgid


Õppe- ja tegevuskavade planeerimisel lähtuvad pedagoogid õppeaasta  prioriteetidest ning lasteaia õppekavast ja arengukavast ning rühma eripärast. 2016/2017  õppeaasta eesmärk on MÄNGU KAUDU SOODUSTADA LAPSE INTELLEKTUAALSET ARENGUT, TUNDEELU ARENGUT JA SOTSIAALSUST. Kõikides õppe- ja kasvatustegevustes kasutatakse õppemeetodina mängu, mis on eesmärkidega kooskõlastatud. Läbiviidavad õppe- ja kasvatustegevused planeeritakse lähtuvalt mängulisuse printsiibist ning rikastatakse erinevate mänguliste võtetega. Tähelepanu pööratakse õuetegevustele. Mänguliste võtete kasutamine kajastub rühmade aasta tegevuskavades ja iganädalastes õppe- ja kasvatustegevuse plaanides.

Viimati muudetud: 08.09.2016
Roheline kool
Hetkel oluline
Hariduse koduleht