Lapse lasteaeda vastuvõtt


Lapse lasteaeda vastuvõtt toimub Tallinna Linnavalitsuse poolt kehtestatud korra alusel.

 

Lapsele koha saamiseks tuleb laps lisada järjekorda. Lapsevanemal on õigus valida kuni kolm lasteaeda, kuhu ta soovib oma lapse järjekorda panna. Lapse lasteaia järjekorda panemiseks tuleb täita vastavasisuline taotlus ning esitada see lasteaia direktorile allkirjastatult kas e-posti või posti teel. Taotlust saab täita ka koha peal direktori vastuvõtuajal.

 

Laste vastuvõtt lasteaeda toimub igal aastal perioodil 01.mai kuni 15.august. Kohti hakatakse pakkuma alates 01.maist kirjalikult vanema poolt taotluses märgitud viisil (e-posti või kirja teel). Kohti pakutakse järjekorra alusel.

Vabade kohtade olemasolu korral pakutakse kohti terve aasta kestel. Kui mõni koht vabaneb, siis pakutakse seda järjekorras esimesele ootavatele lapsele esimesel võimalusel. Mitte järjekorra alusel pakutakse kohti üksnes sellisel juhul, kui koht vabaneb sellises vanuserühmas, kus kõik lapsed on ühevanuselised ja selles vanuses lapsi järjekorras kohta ootamas ei ole.

 

Igal lapsevanemal on võimalus saada infot oma lapse koha kohta järjekorras. Selleks tuleb saata lapse nime ja isikukoodiga järelpärimine lasteaia direktorile (Annela.Ojaste@asunduse.edu.ee) . Samuti on võimalik infot järjekorra kohta saada direktori vastuvõtuajal.

 

Väljaspool Tallinna linna registreeritud elukohaga lapsi võetakse vastu üksnes juhul, kui kõik kohta ootavad Tallinna lapsed on teenindatud ning lasteaias on endiselt vabu kohti.

 

 

Viimati muudetud: 25.01.2016
Roheline kool
Hetkel oluline
Hariduse koduleht